Arenduskeskkond AVR Studio 4

Järgnev juhend kirjeldab AVR arenduskeskkonna paigaldamist Windows operatsioonisüsteemis.

Tarkvara paigaldamine

Enne paigaldamist tuleks hankida alljärgnev tarkvara, kas tootja või Kodulabori kodulehelt või Kodulabori kohvriga kaasas olevalt plaadilt.

1. AVR Studio

AVR Studio 4 on IDE (inglise keeles Integrated Development Environment), milles toimub tarkvara kirjutamine ja mikrokontrollerisse laadimine. Uusima AVR Studio versiooni leiab selle tootja, Atmeli, kodulehelt.

2. WinAVR

WinAVR on GNU-GCC kompilaator AVR mikrokontrolleritele. See on vabavara, mille leiab Sourceforge veebilehelt. WinAVR pakub installeerimisel välja kataloogi nime, mis sisaldab lisaks nimele versiooni numbrit, kuid kataloog tuleks käsitsi muuta lihtsalt:

C:\WinAVR

3. Kodulabori teek

Kodulabori teek sisaldab programmi lihtsustavaid funktsioone AVR ja Kodulabori komplekti osade kasutamiseks. Teegi viimase versiooni leiab Kodulabori veebilehelt. Teek tuleb kindlasti installeerida samasse kataloogi, kus on WinAVR.

4. Virtuaalne COM pordi ajur

Ajur võimaldab arvutiga ühendada JTAG ICE programmaatori. Ajur tuleb installeerida enne programmaatori ühendamist arvutiga. Paigaldusprogrammi nimi on “CDM x.xx.xx.exe”, kus “x” tähistab versiooni. Seejärel tuleb ühendada programmaator arvutiga USB liidese kaudu ja lasta Windows-il teostada automaatne paigaldus. Olekuribal peaks nägema umbes sellist teadet.

Uue pordi leidmise teade

Sõltuvalt sellest, kui palju virtuaalseid jadaporte on arvutisse eelnevalt paigaldatud ja kasutusele võetud, paigaldab Windows automaatselt järgmise järjekorranumbriga virtuaalpordi. Uus järjekorranumber genereeritakse ka USB pordi vahetamisel. AVR Studio mõned versioonid tunnevad JTAG ICE programmaatori ära ainult jadaportides COM1…COM9 ja silumise funktsiooni lubavad kasutada ainult jadaportides COM1…COM4. Kasutajal on võimalus pordi järjekorranumbrit muuta, kasutades Device manager töövahendit. Vaata protseduuri veebilehelt.


Järgnev juhend kirjeldab Kodulabori versioon 5 (Kontroller v1 - ATmega2561) arenduskeskkonna paigaldamist ja kasutamist Windows operatsioonisüsteemis.

Tarkvara paigaldamine

Enne paigaldamist tuleks hankida alljärgnev tarkvara, kas tootja või Kodulabori kodulehelt või Kodulaboriga kaasas olevalt plaadilt.

1. AVR Studio

AVR Studio on Atmeli arenduskeskkond (inglise keeles IDE Integrated Development Environment), milles toimub tarkvara kirjutamine ja mikrokontrollerisse laadimine. Uusima AVR Studio versiooni leiab selle tootja - Atmeli kodulehelt. Tavaliselt on AVR Studio-le välja andud ka teenuspakett (Service Pack - SP). Alati on soovitav peale AVR Studio paigaldamist lisada ka uusim teenustepakett.

2. WinAVR

WinAVR on GNU-GCC kompilaator AVR mikrokontrolleritele. See on vabavara, mille leiab Sourceforge veebilehelt. WinAVR pakub paigaldamisel välja kataloogi nime, mis sisaldab lisaks nimele versiooni numbrit, kuid kataloog tuleks käsitsi muuta lihtsalt:

C:\WinAVR

3. Kodulabori teek

Kodulabori teek sisaldab programmi lihtsustavaid funktsioone AVR ja Kodulabori komplekti osade kasutamiseks. Teegi viimase versiooni leiab Kodulabori veebilehelt. Teek tuleb kindlasti installeerida samasse kataloogi, kus on WinAVR. ATmega2561 kontrolleriga varustatud Kodulabori (Controller board v1.x) jaoks on sobiv homelab_library_v2.x. Homelab library v2.1

4. JTAG liides

JTAG liides - HappyJTAG2 on liides programmaatori ja AVR Studio vahele. Tarkvara on pakitud zip failiks ja piisab selle lahtipakkimisest soovitud kataloogi näiteks C:\WinAVR (tarkvara eraldi paigaldada ei ole vaja) HappyJTAG2 for HomeLab

5. Programmaatori ajur

Ajur võimaldab arvutiga ühendada programmaatori, mis asub kontrolleri plaadil. Kui ühendada kontrollerplaat arvutiga USB liidese kaudu peaks Windows teostama automaatse paigalduse (Windows 7). Kui avada paigalduse protsessi aken peaks nägema umbes järgmisi teateid:

Enne järgmist sammu tuleks oodata, kuni paigaldamine on täielikult valmis.

et/examples/setup/avrstudio.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0