Arenduskeskkond CodeBlocks

Järgnev juhend kirjeldab CodeBlocks keskkonna kasutamist Robootika Kodulabori Kontrollermoodulite programmeerimiseks. Aluseks on võetud CodeBlocks spetsiaalselt Robootika Kodulabori jaoks kohandatud ja lisatarkvaraga pakendatud komplekt, mis on allalaetav veebilehelt

CodeBlocks projekti loomine

Projekti loomine käib menüüst File→New→Project. Sealt tuleks valida vastavalt Robootika Kodulabori generatsioonile projekti põhi ning konfigureerida see vastavalt soovile. Kui kasutatakse Robootika Kodulabori projekti, siis on kõik väärtused juba eeltäidetud ja midagi ümber pole vaja muuta. Järgnevad dialoogiaknad on Robootika Kodulabor III generatsiooni näite baasil. Peale Kodulabori versiooni valmist saab sisestada projektile nime ning määrata failide salvestamise asukoha (soovitav on vältida täpitähtede kasutamist). Seejärel saab määrata projekti kompileerimiskausta ning järgmises aknas mikrokontrolleri parameetrid.

 

CodeBlocks kasutamine

Kui projekt on loodud, ilmub vasakule projektipuusse uus projekt koos main.c failiga, kus on juba olemas lihtne näitekood. Kompileerimine käib CodeBlocksis tööriistaribal oleva hammasratta ikooniga või klahviga F7. Kui kompileerimine õnnestub kuvatakse all Build Log aknas kasutatud programmimälu maht ning ebaõnnestumise korral veateated.

Programmi peale laadimiseks, tuleb Kodulabor III kontrolleril käivitada buudilaadur hoides all S0 nuppu ja tehes samaaegselt Kontrollermoodulile taaskäivitus reset. Kui süttib sinine LED, siis on Kontrollermoodul valmis uue programmi pealelaadimiseks. Varasemate Kodulaboritega eraldi buudilaaduri režiimi minna pole vaja. Kompileeritud programmi saab kontrollerisse laadida menüüst Tools valides õige Kodulabori programmaatori. Kodulabor III korral on selleks HomeLab III või kiirklahvid CTRL+F7.

Vaata kiirjuhendit

et/examples/setup/codeblocks.txt · Last modified: 2023/09/20 14:12 by raivo.sell
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0