Robot Operating System

Roboti operatsioonisüsteem (Robot Operating System) (ROS) on tarkvara ja tööriistade kogum, mis muudab robotite ehitamise lihtsaks ja nauditavaks. ROS sisaldab kõike vajalikku, alates draiveritega lõpetades tipptasemel juhtalgoritmidega. Näiteks pole vaja roboti liikumist konsooli numbrite kaudu hinnata vaid võib seda 3D mudelina vaadata. Roboti juhtimiseks võib kasutada lihtsat graafilist kasutajaliidest.

ROS on avatud lähtekoodiga. ROS­i peamiseks eesmärgiks on toetada koodi jagatavust ning koostööd robootikavaldkonna teadustöös ning arenduses. Üks ROS­i süsteem koosneb mitmest iseseisvast sõlmest, mis suhtlevad teiste sõlmedega kasutades avaldamise/tellimise (subscribe/publish) loogikat.

Näiteks võib olla mobiilses robotis kaamera sõlm ja video töötlemise sõlm. Kaamera sõlm avaldab kaamera pildi kindlasse teemasse, näiteks /kaamera/pilt. Pildi vaatamiseks jookseb teises arvutis pildi kuvamise sõlm, mis saab pildi samast teemast /kaamera/pilt. Suhtlus käib üle ROSi.

ROS eesti keelne terminoloogia on veel lõpuni välja kujunemata. Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli lõputöödes võib kohata ühe ja sama termini erinevaid variatsioone. Terminoloogiat püütakse ühtlustada ja selleks on käivitatud Eesti Keele instituudi initsiatiiv Robootika terminibaas eesti - inglise. Allpool on toodud välje olulisemad erinevused eesti keelse terminoloogia kasutusel:

Termin inglise keeles tõlge, peamiselt kasutusel TalTechtõlge, peamiselt kasutusel TÜ
topic teema rubriik
package teek kimp
publisher avaldaja kuulutaja
node sõlm
et/ros.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0