Näidisprojektid

Näidisprojektis üritatakse tuua konkreetsed juhised, kuidas koostada projekti dokumentatsiooni, milliseid teemasid tuleks käsitleda ja mis iga teema alla kirjutada. Praktilisuse huvides on näiteks toodud ühe tüüpilise projekti dokumentatsioon. Paraku on projekti dokumentatsioon tavaliselt tänu graafilisele materjalile küllalt mahukas ja poleks siia raamatusse kuidagi ära mahtunud. Sellest tulenevalt on näiteprojektis püütud kajastada kõiki punkte, kuid mitte täies mahus. Näiteks joonistest on toodud ainult ühe detaili joonis ja elektroonikaskeemi juures samuti ainult ühe plaadi skeem. Reaalses dokumentatsioonis tuleks sellegipoolest lisada kõigi loodud detailide joonised ja elektroonikaplaatide skeemid. Loodetavasti on näiteprojektist abi ka õpetajatele, kellel on seeläbi lihtsam seletada, mida ta ootab õpilastelt projekti lõpus ja kuidas seda esitada. Sõltuvalt õpilaste tasemest ja konkreetsest situatsioonist võib vabalt osa punkte dokumentatsioonist välja jätta.

et/projects.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0