Robotplatvorm 3pi e-kursus

IKT ainete integreerimisel on oluliseim pädevus programmeerimise oskus. Tänapäeval on kõige levinum ja universaalsem tarkvara väljatöötamise keel „C-keel“, mis paljudele algajatele on siiski keerulisevõitu. Antud koolitus õpetab programmeerimist, mis üldjuhul tekitab nii lastes kui täiskasvanutes esialgu hirmu ja eelarvamusi, võimalikult praktilises võtmes. Seega on kaasatud õppesse olemasoleva populaarse 3pi robotplatvormi edasiarendamine ja täiustamine.

Kursuse eesmärk

Arendada programmeerimise ja struktuurse mõtlemise oskust ning harjutada praktiliselt C keeles programmeerimist populaarse 3pi roboti baasil. Muuta IKT õppeainete (Programmeerimine ja rakenduste loomine) õppimine atraktiivsemaks ja lihtsamaks, et motiveerida õpilasi rohkem tegelema loodusteadustega.

Kursuse õpiväljundid

  • omab ülevaadet ja arusaama programmi struktuurist ja algoritmidest;
  • tunneb ja oskab rakendada C-keele konstruktsioone ja programmeerimise võtteid;
  • omab lühiülevaadet mikrokontrolleri ehitusest, baasanduritest ja -mootoritest;
  • oskab kasutada AVR programmeerimiskeskkonda ja programmi laadimist kontrollerisse;
  • oskab koostada kontrolleri tarkvara C keeles ning tunneb 3pi roboti teeke;
  • oskab koostada joonejälgimise algoritme robotile.

 

Kursusel käsitletavad teemad ja sisu

Praktika I

Praktika II

Praktikumid ja töölehed

  • Lihtne joonejärgimine 3pi robotiga
  • Robotex joonejärgimise standardülesanne

Reflektsioon ja tagasiside

Sellel alamlehel olev materjal on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk 4.0 Rahvusvaheline litsentsiga.

Kursusel sisalduvad viited välistele lehtedele võivad omada erinevaid litsentse ja nendele ei laiene antud kursuse materjali litsents.

Kursuse loomist ja materjalide uuendamist toetas:

et/projects/3pi.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0