Tarkvara seadistamine (IDE)

Atmel Studio 6

Vajalik tarkvara

  • Atmel Studio 6
  • Pololu AVR Development Bundle

Atmel Studio 6.2

 

Tarkvara paigaldamine ja seadistamine

Enne programmeerimist tuleb laadida alla vajalik tarkvara. Atmel Studio on saadaval Atmel kodulehel või Pololu kodulehel. Pololu lingi alt leiab ka Pololu AVR Development Bundle lisapaki, mis sisaldab programmatori draivereid ja teeke 3pi roboti programmeerimiseks. Esimesena tuleb paigaldada Atmel Studio 6 ja seejärel Pololu AVR Development Bundle. Vales järjekorras tarkvara paigaldamisel ei hakka 3pi teegid toimima. Lisainfo tarkvara paigaldamise osas erinevatele operatsioonisüsteemidele Pololu kodulehel. Enne kasutamist tuleb tarkvara seadistada. Esmalt tuleb avada Atmel Studio 6 ja teha uus 3pi projekt (ATmega328p mikrokontroller). Seejärel ülevalt menüüribast valida Build→Build Solution. Kui kõik oli korrektselt seadistaud, siis peaks paremal Solution Explorer aknas Dependencies kausta alla tekkima teekide loetelu. Edasi tuleb seadistada programmaator, et see töötaks Atmel Studio-ga. Selleks eelnevalt programmaator ühendada arvutiga ja avada ülevalt menüüribast Tools→Add Target. Avanevas aknas tuleb valida:

  • Select Tool→STK500
  • Select Serial Port→COMX (X asemel on number, mis on igal arvutil erinev)

Kui saadaval on mitu COM port-i, siis tuleb Windows Device Manager→Ports(COM & LPT) alt uurida, milline on “Pololu USB AVR Programmer Programming” port. Programmaator on pärast Apply nupu vajutamist seadistatud.

Code::Blocks

Vajalik tarkvara

  • Code:Blocks IDE või HomeLab Code:Blocks
  • Pololu AVR Development Bundle
  • AVRDude - Paki failid Codblocks kataloogi Programmer

Videojuhend

Seadistamine

Luua uus projekt järgmiste seadetega:

Settings→Compiler and debugger …

Linker settings

Lisada libpololu_atmega328p.a kompileeritud teegi fail nupuga Add

Search directories

Lisada Pololu teegi kataloog nupuga Add Compiler ja Linker lehtedel.

Tools→Configure tools…

Lisada programmaatori seaded nupuga Add

Windows:

Executable: C:\HomeBlocks\Programmer\AvrDude\avrdude.exe
Parameters: -c avrispv2 -p m328p -e -P COMxx -U flash:w:${TARGET_OUTPUT_BASENAME}.hex
Working directory: ${TARGET_OUTPUT_DIR}

Linux:

Executable: /usr/bin/avrdude
Parameters: -c avrispv2 -p m328p -P /dev/ttyACM0 -U flash:w:${TARGET_OUTPUT_BASENAME}.hex
Working directory: ${TARGET_OUTPUT_DIR}

Võimalikud probleemid

Üleslaadimisel tekib veateade

avrdude.exe: error opening projekti_nimi.hex: No such file or directory

avrdude.exe: input file projekti_nimi.hex auto detected as invalid format
avrdude.exe: can't open input file projekti_nimi.hex: No such file or directory
avrdude.exe: write to file 'projekti_nimi.hex' failed

või laetakse peale vana kompileeritud fail

Project→Properties …

Build targets

Eemaldada Output filename: realt faili laiend koos punktiga (.elf)

Üleslaadimisel tekib veateade calloc

In function `calloc':
calloc.c:(.text.avr-libc+0x8): undefined reference to `__mulhi3'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

Eemaldada konkureeriv linkeri viide (võib ka lihtsalt kaldkriipsu ette panna, et linker ei leiaks kataloogi)

Settings→Compiler and debugger …

Search directoriesLinker

Ei tuvastata programmaatorit

USB kaabel vigane (Pololu programmaatori originaalkaabel ei ole kvaliteetne), proovi teist kaablit.

et/projects/3pi/ide.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0