Programmeerimine

Roboti või muu intelligentse seadme toimimiseks on vaja arendajal koostada seadmele konkreetne toimeloogika, mis arvestab konkreetse süsteemi riistvaraga. Levinud praktika süsteemi käitumise eeskirja kirjapanekuks on algoritmi koostamine. Algoritmi võib teha graafiliselt, kasutades näiteks plokkdiagrammi. See annab hea ülevaate, mida süsteem tegema peaks ja kuidas erinevates olukordades käituma. Graafilist plokkskeemi otse mikrokontrolleri masinkoodiks üldjuhul ei genereerita (va erilahendused nn Lego Mindstorm, Labview, vms) vaid selleks tuleb luua algoritmist lähtuv programmi kood. Kuigi mikrokontrolleritele on enamus kõrgkeelte kompilaatorid olemas, on kauaaegne populaarne PC arvutite programmeerimiskeel C laialt levinud ka mikrokontrollerite programmeerimisel. C on lakooniline riistvaralähedane keel, mis võimaldab kirjutada riistvara võimalusi efektiivselt kasutavat programmikoodi. C-keele süntaksis on võtmesõnu minimaalselt, kuid sisaldab palju erineva tähendusega märke, mis teevad keele õppimise raskeks. Järgnev peatükk sisaldab lühiülevaadet algoritmidest ja C-keele süntaksi osadest, mis on kasutusel ka praktiliste näidete juures. Algajal on C-keele kohta soovitatav lugeda täiendavaid materjale.

et/programming.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0