Algoritmid ja programmi kood

Eelmistes peatükkides tutvustati põgusalt algoritmide koostamist ja C programmeerimiskeelt. Kuigi tegemist on üksteisest sõltumatute keeltega on oluline, et tarkvara planeerimisel ja koostamisel oleks mõlemad rakendatud ja mis veel olulisem, omavahel üks-üheselt seotud. Algoritmi graafiline esitlus plokkdiagrammina on otsekui programmi mudel, mis kirjeldab visuaalselt ja lihtsalt programmi koodi. Plokkdiagrammilt on lihtne näha, kui süsteemi käitumise planeerimisel on tehtud mõni loogikaviga, samuti lihtsustab see oluliselt teiste inimeste (ja ka programmeerija enda) arusaamist programmi struktuurist ning toimimisest. Loomulikult on vajalik algoritmist tuletada programmi kood ja ainult algoritmi korrektsus ei taga automaatselt programmikoodi õigsust. Tavaline praktika on, et vead parandatakse programmi koodis, aga hiljem graafilisele algoritmile enam tähelepanu ei pöörata. See ei ole õige lähenemine, kuna siis ei ole programmi mudel ja tarkvara kood enam omavahel vastavuses. Kuigi algselt võib tunduda, et sellega võidetakse aega, siis hiljem, kui vaja programmist põhimõttelisi vigu leida või teistel inimestel (kaasaarvatud aja möödudes programmeerijal endal) programmist üldiselt aru saada on ajakadu oluliselt suurem.

Järgnev pilt näitab, kuidas on omavahel seotud algoritmi graafiline esitlus (paremal) programmi koodiga (vasakul).

et/programming/algorithm_code.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0