Raspberry Pi Arduino Guide

Fikseeritud IP aadressi seadistamine

1.1. Juhend https://www.modmypi.com/blog/how-to-give-your-raspberry-pi-a-static-ip-address-update

1.2. Seadistamine Ava fail: sudo nano /etc/dhcpcd.conf Lisa faili: Interface eth0

static ip_address=192.168.1.10/24 static routers=192.168.1.254 static domain_name_servers=192.168.1.254

interface wlan0

static ip_address=192.168.1.10/24 static routers=192.168.1.254 static domain_name_servers=192.168.1.254 Edasi tee alglaadimine ja peale seda kontrolli tulemust käsuga ifconfig

Arduino programmeerimine

2.1. INO sissejuhatus Ino is a command line toolkit for working with Arduino hardware It allows you to: Quickly create new projects Build a firmware from multiple source files and libraries Upload the firmware to a device Perform serial communication with a device (aka serial monitor) Ino may replace Arduino IDE UI if you prefer to work with command line and an editor of your choice or if you want to integrate Arduino build process to 3-rd party IDE. Ino is based on make to perform builds. However Makefiles are generated automatically and you’ll never see them if you don’t want to. http://inotool.org/

2.2. Tarkvara paigaldamine sudo apt-get update sudo apt-get install arduino sudo apt-get install python-distribute sudo easy_install pip git clone github.com/amperka/ino.git cd ino-* sudo python setup.py install

2.3. Kasutamine käsurealt Testimine Testimine, kasutades olemasolevat põhja: Loo kataloog ja liigu sinna, käsuga cd ino init -t blink;ino build;ino upload Kataloogi tekib arduino ino fail, see kompileeritakse ja laaditakse üles. Teekide kopeerimine Arduino koodi kompileerimine toimub Raspberry Pi-s. Selle õnnestumiseks tuleb vajalikud teegid kopeerida kausta /usr/share/arduino/libraries/. Näiteks: sudo cp -r /home/pi/Heiko/librarys/EmonLib /usr/share/arduino/libraries/ EmonLib on näitena valitud kopeeritava teegi kaust. Teegi kausta nimed peavad vastama Arduino nõuetele, ehk seal ei tohi olla imelikke märke jms. Olemasolev ino fail Loo kataloog ja liigu sinna, käsuga cd, loo sinna failide struktuur käsuga ino init -t blink;ino build Vaheta kataloogi tekkinud fail src/sketch.ino lähtekoodi failiga. Nimi jäta samaks “sketch.ino”. ino build;ino upload Fail kompileeritakse ja laaditakse üles. Õpetused ja käsustik Juhend seerial pordi määramisest, erinevatele plaatidele kompileerimisest ja muust sellisest http://inotool.org/quickstart

HEX faili laadimine

3.1. Käsustik Kopeeri HEX fail mõnda kataloogi ja sisesta järgmine käsk: /usr/share/arduino/hardware/tools/avrdude -C/usr/share/arduino/hardware/tools/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega328p -carduino -P/dev/ttyACM0 -b115200 -D -Uflash:w:/home/pi/Heiko/.build/uno/firmware.hex:i ,kus /home/pi/Heiko/.build/uno/firmware.hex asenda enda faili asukohaga 3.2. Taustinformatsioon Avrdude käsu teadasaamiseks võib installida Arduino IDE. Sealt Fail→Preferences ja linnuke “Show verbose output during Upload”. Kui nüüd alustada üleslaadimist, siis kuvatakse see käsk.

Raspberry kaamera

4.1. Pildi tegemine Sisesta käsureale: raspistill -o cam.jpg

Valitud kausta tekib cam.jpg nimeline pilt. 4.2. Lisamaterjal https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/camera/raspicam/raspistill.md

Üldine

5.1. Parool Ligipääsu ip: 80.235.105.190 Ligipääsu port: 22 kasutaja: pi parool: r……..5 5.2. Muud sätted sudo raspi-config Sealt lülitada sisse kaamera ja ssh.

Raspberry Pi-ga Arduino serial monitooring

Minicom käsk: sudo minicom -b 9600 -o -D /dev/ttyACM0 Serial konsoolist väljumiseks vajuta Ctrl + A ning siis X või Q ja „yes“.

NEW GUIDE

Raspberry Conf

  1. sudo apt-get update
  2. sudo apt-get arduino
  3. sudo apt-get motion
  4. sudo nano /etc/motion/motion.conf
  5. cd /home/pi ; mkdir sketchbook

DistanceLab Conf

  1. Compile : scp -P PORT {waypath}/{build}/{deviceName}.hex USER@IP:/home/USER/sketchbook/{deviceName}.hex
  2. Execute : ssh -p PORT -t -t USER@IP “/usr/share/arduino/hardware/tools/avrdude -C/usr/share/arduino/hardware/tools/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega328p -carduino -P/dev/USBDEVICE -b115200 -D -Uflash:w:/home/USER/sketchbook/{deviceName}.hex”

SSH Conf

  1. Try out conf commands
  2. ssh-copy-id USER@IP -p PORT
  3. sudo cp -r /home/repoadmin/.ssh /var/www/
en/raspberry_pi_arduino.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0