Kodulabori komplektid

Kodulabori komplekt on mikrokontrolleril põhinev omavahel seotud moodulite komplekt, mis on komplekteeritud kaasaskantavasse kohvrisse. Kodulaboriga saab teha erinevaid mehhatroonika- ja robootikaalaseid ning IoT eksperimente, ehitada roboteid ning teostada harjutusi alates lihtsast LED indikaatori vilgutamisest kuni keeruka seadme ehitamiseni. Kodulabor on mõeldud eelkõige koolidele, sisaldades endas lisaks riistvarale ka metoodilist materjali ja harjutusülesandeid koos näidete ja lahendustega. Kodulabor on integreeritud oma veebikeskkonnaga, mis on suunatud õpilasele ja õpetajale ning võimaldab kasutajate omavahelist suhtlust. Lühidalt öeldes on Kodulabor mobiilne töövahendite komplekt, mida kasutatakse õppe ja harjutamise eesmärgil kodus, koolis või töökohal.

Kodulabor on välja arendatud Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti ettevõtte ITT Group poolt koostöös Euroopa partnerülikoolidega. Kodulabori moodulid on komplekteeritud kahte erinevasse komplekti. Baaskomplektiga saab teha peamisi eksperimente ja selle külge on võimalik ühendada lisaseadmeid. Kodulabori lisakomplekt sisaldab endas erinevaid andureid, mootoreid, kommunikatsioonimooduleid ja prototüüpimise vahendeid. Kodulaboriga on võimalik kasutada ka erinevaid lisamooduleid, mis komplektides ei sisaldu. Näiteks NFC/RFID-moodulid, masinnägemise kaameramoodulid, jms keerukamate eksperimentide läbi viimiseks.

et/kit.txt · Last modified: 2022/08/31 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0