Kasutajaliides

Järgnevad peatükid tutvustavad erinevaid komponente, mis on mõeldud mikrokontrolleri ja inimese vaheliseks suhtluseks. Lihtsamaid komponente nagu valgusdioode ja lüliteid saab juhtida mikrokontrolleri digitaalsete sisend-väljundviikude funktsioonidega. Viigud on mikrokontrolleri metallist kontaktid, kõnekeeles jalad, mille kaudu saab edastada ja vastu võtta digitaalseid signaale. Kui viik seadistada programmis sisendiks, saab selle kaudu mikrokontrollerisse lugeda lülitite või muude lihtsamate andurite olekut. Kui viik seadistada väljundiks, saab selle kaudu süüdata valgusdioode või juhtida elektriseadmeid. Keerukamad seadmed nagu ekraanid ja heligeneraatorid ei toimi pelgalt enam lihtsate digitaalsete signaalidega vaid vajavad suhtluseks, kas mingit andmevahetuse protokolli rakendamist või erineva kujuga digitaalsete impulsside genereerimist.

Peaaegu kõigi tüüpiliste mikrokontrollerite viigud võimaldavad lihtsaid sisend-väljundfunktsioone täita, kuid tavaliselt on neil viikudel ka alternatiivfunktsioonid. Enne alternatiivfunktsioonidega tegelemist, tuleks aga lihtsamad funktsioonid endale selgeks teha.

et/examples/ui.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0