Arenduskeskkond CodeBlocks käsitsi seadistamine

Järgnev juhend kirjeldab AVR arenduskeskkonna seadistamist, juhul kui ei kasutata Kodulabori eelkompileeritud paigalduspaketti.

Tarkvara paigaldamine

Vaja on paigaldada järgnev tarkvarakomplekt:

1. CodeBlocks CodeBlocks on IDE (inglise keeles Integrated Development Environment), milles toimub tarkvara kirjutamine ja mikrokontrollerisse laadimine.

2. ATMEL AVR Toolchain

AVR Toolchain on GNU-GCC kompilaator AVR mikrokontrolleritele. See on vabavara, mille leiab Atmeli veebilehelt.

3. Kodulabori teek

Kodulabori teek sisaldab programmi lihtsustavaid funktsioone AVR ja Kodulabori komplekti osade kasutamiseks. Teegi viimase versiooni leiab Kodulabori veebilehelt.

4. DFU-Programmer

DFU-Programmeri kaudu saab programmeerida Kodulabor III seeria kontrollerit kasutades sellel olevat buudilaadurit.


CodeBlocks paigaldus

Järgnev juhend kirjeldab Kodulabor III (Kontroller v1 - ATxmega128A1U) arenduskeskkonna paigaldamist ja kasutamist Windows operatsioonisüsteemis.

Esimese asjana paigaldatakse CodeBlocks tarkvara. CodeBlocks pluginate paigaldamine ei ole vajalik.

Järgnevalt valida CodeBlocksile sobiv asukoht. Kõik näited on toodud asukohaga C:\HomelabCB Seejärel paigaldatakse CodeBlocks tarkvara

Kodulabori lisade paigaldus

Pärast CodeBlocksi paigaldamist paigaldada lisad: AVR Toolchain, Kodulabori teek, DFU-Programmer

Kõigepealt tuleks valida kaust, kuhu paigaldati CodeBlocks tarkvara, sest kõik lisad paigaldatakse samasse kausta.

CodeBlocks seadistamine

Esimesel käivitamisel küsitakse kompilaatorite asukohta. Sealt võib valida *No Compiler*, sest kompilaatori valik seadistatakse hiljem käsitsi üle ning on seotud projektiga.

Seejärel tuleks ära seadistada kompilaator. Selleks tuleks liikuda menüüdes Settings → Compiler…. Avanenud aknas tuleks seadistada järgmised read: Jälgida, et oleks valitud GNU GCC Compiler for AVR ning näidata, kuhu paigaldati tarkvara. Juhul, kui paigaldati mujale, kui C:\HomelabCB, tuleks teha ka vastavad muudatused ise.

Seejärel tuleb seadistada programmaator, et oleks võimalik koodi peale laadida otse CodeBlocks keskkonnast. Selleks tuleb menüüs leida Tools → Configure tools… ning sealt vajutada Add. Avanenud aknasse kirjutada vastavalt kasutatavale kodulaborile järgmised read:

Kodulabor III puhul

 • Homelab III
 • C:\HomelabCB\Programmer\Program.bat
 • “C:\HomelabCB\Programmer” “${TARGET_OUTPUT_BASENAME}.hex”
 • ${TARGET_OUTPUT_DIR}

Kodulabor II (ATmega2561) puhul

 • Homelab 2561
 • C:\HomelabCB\Programmer\HL Flash\hlflash.exe
 • ${TARGET_OUTPUT_BASENAME}.hex
 • ${TARGET_OUTPUT_DIR}

Kodulabor I (ATmega128) puhul

 • Homelab I
 • “$(CODEBLOCKS)\Programmer\Avrdude\avrdude.exe”
 • -p m128 -c jtagmkI -P COM9 -e -U flash:w:${TARGET_OUTPUT_BASENAME}.hex
 • ${TARGET_OUTPUT_DIR}


Kindel COM pordi number tuleb järgi vaadata Device Manager aknast. Igal masinal võib see number erineda.

Linux/Ubuntu seadistamine

Paigaldada Codeblocks lisad:

sudo apt-get install codeblocks-contrib

dfu-programmer-i tavakasutaja õigustes käivitamiseks on vaja luua udev reeglite fail Genereerida ruled.d kataloogi fail sisuga:

SUBSYSTEM=="usb",ACTION=="add",ATTRS{idVendor}=="03eb",ATTRS{idProduct}=="*",GROUP="plugdev"

Samuti on vaja paigaldada teek. Tüüpiliselt asuvad avr-i teegid kausta /usr/lib/avr Sinna kausta uute teekide lisamiseks on vaja administraatori õigusi.

Juhul kui AVR Toolchain ei ole repositooriumites veel uuendatud, siis võib ADC funktsioon anda veateate. Selle ellimineerimiseks võib käsitsi asendada avr kaustas oleva iox128a1u.h faili (sisaldub teegis).

Programmeerimise lihtsustamiseks võib luua järgmise batch faili:

sudo nano /usr/bin/homelab-programmer

faili sisuks kopeerida:

#!/bin/bash
dfu-programmer atxmega128a1u erase
dfu-programmer atxmega128a1u flash $1
dfu-programmer atxmega128a1u start

loodud failile anda käivitamise õigused:

sudo chmod 775 /usr/bin/homelab-programmer

Codeblocks Tools→Configure tools … Seadistada programmaator järgmiselt.

Lisada projekti teegi tugi Settings → Compiler …

Linux/Ubuntu 14.04 seadistamine Kodulabor II

Kodulabor II kasutab tarkvara peale laadimiseks hlflash nimelist programmi. Selle paigaldamiseks toimida järgmiselt:

wget http://home.roboticlab.eu/_media/et/examples/setup/homelab-keyring.gpg.zip; unzip homelab-keyring.gpg.zip; rm homelab-keyring.gpg.zip
sudo add-apt-repository http://roboticlab.eu/repo/ubuntu/
sudo nano /etc/apt/sources.list
# Muuta versiooniks precise: deb http://roboticlab.eu/repo/ubuntu/ precise main
sudo apt-key add homelab-keyring.gpg
sudo apt-get update
sudo apt-get install hlflash && sudo apt-get install hlinit

CodeBlocks projekti loomine

Projekti loomine käib menüüst File→New→Project. Sealt tuleks valida vastavalt Kodulabori versioonile projekt ning konfigureerida see vastavalt soovile.

Kõigepealt valida projektile nimi ning asukoht. Vältida täpitähtede kasutamist. Seejärel valida projekti kompileerimiskaust. Soovitatav jätta selleks, mis on. Seejärel valida mikrokontroller ning kasutatav taktsagedus. Viimaseks tuleks määrata ära AVR Toolchaini installatsioonikataloog.

CodeBlocks kasutamine

Kui projekt on loodud, ilmub vasakule projektipuusse uus projekt koos näitekoodiga. Kompileerimine käib CodeBlocksis ülal real olevate hammasratta ikoonidega. Kui kompilatsioon õnnestub kuvatakse all Build Log aknas kasutatud programmimälu maht ning ebaõnnestumise korral errorid. Programmi peale laadimiseks, tuleb Kodulabor III kontrolleril käivitada buudilaadur hoides all S0 nuppu ja tehes kontrollerile reset. Varasemate Kodulaboritega seda teha vaja ei ole. Kui vajalikud draiverid on paigaldatud (Draiverid asuvad CodeBlocks/Programmer kaustas), siis saab kompileeritud hex faili peale laadida. Selleks tuleb käivitada programmaator menüüst Tools.

et/examples/setup/codeblocksmanual.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0