Eclipse paigaldus Linux

Järgnev juhend kirjeldab Robootika Kodulabori arenduskeskkonna paigaldamist Ubuntu Linux operatsioonisüsteemis Ubuntu 12.04 näitel. Tarkvara paigaldamiseks kasutatakse Robootika Kodulabori tarkvaraallikat (repositooriumit).

Tarkvara paigaldamine

1. Tarkvaraallika seadistamine

Tarkvaraallika seadistamiseks laadige alla ja paigaldage homelab-keyring tarkvarapakett. Paigaldamiseks avada link: homelab-keyring. Järgnevalt avab veebilehitseja akna, kus tuleb valida paketi avamine paketipaigaldajaga.

Avaneb paketipaigaldaja.

Avaneb “Ubuntu Tarkvarakeskus”

Paketi paigaldamiseks vajutada “Paigalda pakett”, seejärel sisestada paigaldamise õigustega kasutaja parool.

Kui paigaldamine on lõppenud, väljuda paketipaigaldajast

Robootika Kodulabori tarkvaraallikas on nüüd edukalt paigaldatud.

2. Kodulabori tarkvara paigaldamine

Kodulabori tarkvara paigaldamiseks valida menüüst Rakendused → Programmeerimine → Install Homelab

Järgmiseks sisestada oma parool.

Kui parool sai õigesti sisestatud, avaneb terminali aken ja algab tarkvara paigaldamine, vale parooli korral paigaldamist ei alustata.

Tarkvara paigaldamine võib aega võtta paarist minutist mitmekümmne minutini, sõltuvalt interneti ühenduse ja arvuti kiirusest. Paigalduse käigus paigaldatakse arvutisse järgmised tarkvarapakid:

 • gcc-avr – GNU C-keele kompilaator AVR platvormile
 • avrdude – programm hex-faili laadimiseks mikrokontrollerisse
 • avr-libc – C-keele teegid koodi kirjutamiseks AVR platvormile
 • libhomelab - Kodulabori teek
 • HomelabSetup - Kodulabori seadistamise programm
 • Eclipse-CDT - Arenduskeskond

Peale eelpool mainitud tarkvarapakkide paigaldamist, sulgub terminal. Kodulabori tarkvara on nüüd paigaldatud !

Tarkvara käsitsi paigaldamine

Kui tarkvara automaatne paigaldamine millegipärast ei õnnestu, saab vajalikud tarkvarapaketid paigaldada ka käsitsi.

1. Kõigepealt lisada terminali kaudu Ubuntu paketihaldurisse Kodulabori repositoorium.

Selleks kopeerida terminali alljärgnev rida

sudo add-apt-repository http://roboticlab.eu/repo/ubuntu/

2. GnuPGP võtme paigaldamine Kuna kõigil Kodulabori tarkvarapakettidel on valideerimiseks GnuPGP võti, siis tuleb vastav avalik võti paigaldada ka enda arvutisse.

Laadida alla võti: homelab-keyring.gpg.zip

Seejärel pakkida arhiiv lahti kas kasutades kasutajaliidest või terminalis.

Vastav käsk terminalis

 unzip homelab-keyring.gpg.zip 

Eelnevad käsud võib mugavuse huvides kombineerida ka kokku:

wget http://home.roboticlab.eu/_media/et/examples/setup/homelab-keyring.gpg.zip; unzip homelab-keyring.gpg.zip; rm homelab-keyring.gpg.zip

Järgnevalt lisada võti Ubuntu paketihaldurisse (olles terminaliga kaustas, kus asub fail homelab-keyring.gpg)

sudo apt-key add homelab-keyring.gpg

3. Seejärel tuleb alla laadida tarkvarauuendused.

Selleks kopeerida terminali alljärgnev rida

sudo apt-get update

Peale tarkvarauuenduste allalaadimist tuleb paigaldada järgnevad tarkvarapaketid:

 • eclipse
 • eclipse-cdt
 • urjtag-homelab
 • hlflash
 • hlinit
 • hlflash-gui
 • libhomelab
 • avrdude-homelab
 • eclipse-avr

Paigaldamiseks kopeerida terminali vastav rida

sudo apt-get install eclipse eclipse-cdt urjtag-homelab hlflash hlinit hlflash-gui
libhomelab avrdude-homelab eclipse-avr

Pärast nende pakettide paigaldamist on Kodulabori tarkvara paigaldatud!

Tarkvara paigaldamine ilma Kodulabori repo toeta

Kui tarkvara repositoorium ei toeta teie linuxi versiooni, võib üritada vajalikud tarkvarapaketid paigaldada käsitsi.

1. Paigaldada Tarkvarakeskuse kaudu Eclipse IDE

2. Lisada Eclipse IDE-le AVR plugin Selleks avada Eclipse, seejärel Workspace. Avada Help-Install New Software …

Vajutada nupule Add ja seejärel lisada AVR plugina nimetus ja URL (http://avr-eclipse.sourceforge.net/updatesite)

Seejärel märkida uue plugina ette linnuke ja vajutada nupule Next > kaks korda, aktsepteerida litsents ning Finish.

Hoiatusele võib vastata OK ja peale edukat plugina paigaldamist tuleb teha Eclipse-le taaskäivitus.

Täpsem juhend siin: Plugin Download

Kui juba ei ole, siis paigalda järgmised pakid: gcc-avr Compiler & Assembler binutils-avr Linker and some other useful tools gdb-avr Debugger for AVR Targets avr-libc The standard C library for the AVR series, including the required include files avrdude Programm to upload applications onto a AVR device

3. Laadida alla projekti template: atmega2561example.zip või atmega128example.zip ja importida see Eclipse keskkonda. vt. videojuhendit õpiobjektide alt.

4. Laadida alla ja paigaldada Kodulabori teek

 • libhomelab

Vastav käsk terminalis5. Laadida alla ja paigaldada JTAG ja HLFlash tarkvara

 • urjtag-homelab
 • hlflash
 • hlinit
 • hlflash-gui
 • avrdude-homelab

Vastav käsk terminaliset/examples/setup/eclipse/install/linux.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0