COM pordi numbri muutmine

AVR Studio mõned versioonid tunnevad JTAG ICE programmaatori ära ainult jadaportides COM1…COM9 ja silumise funktsioon lubavad kasutada ainult jadaportides COM1…COM4.

Sõltvalt palju virtuaalseid jadaporte on arvutisse eelnevalt paigaldatud ja kasutusele võetud, paigaldab Windows automaatselt järgmise järjekorra numbriga virtuaalpordi. Uus järjekorra number genereeritakse ka USB pordi vahetamisel. Kasutajal on võimalus pordi järjekorra numbrit muuta. Selleks tuleb viia läbi järgmine protseduur:

Kontrollida milline port omistati USB konverterile. Selleks avada Windowsis Device manager ja pordid.

Pordi numbrit näed sulgudes – näiteks: USB Serial Port (COM19)

System Properties dialoog (Device manager)
Pordid (COM & LPT)

Juhul kui arvuti omistas suurem pordi numbri kui COM4 tuleks see ümber defineerida vahemikku COM1…COM4. Selleks avada port Properties – Settings and Advanced. NB! Vajab administraatori õigusi.

COM porti järjekorranumbri muutmine

Omista port vahemikus COM1…COM4. Kui port on juba kasutuses (in use) võib selle siiski omistada, kuid on olemas võimalus, et kunagi hiljem tekib mingil virtuaalporti kasutaval seadmel konflikt (tegelikult on see vähe tõenäoline). Võib juhtuda, et Device manager ei kajasta kohe muudatusi, mida just tehti. Et olla kindel, sulgeda ja avada Device manager korraks uuesti, et uuendada seal olevad andmed.

Sobiv COM port on omistatud (peale Device manager sulgemist ja uuesti avamist)
et/examples/setup/portissue.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0