Table of Contents

Graafiline LCD

Seotud mooduliga: [HW] Kasutajaliidese moodul

See teegi osa sisaldab Kodulabori graafilise LCD kasutamise funktsioone. Kuigi LCD on graafiline, puuduvad teegist hetkel siiski kujundite joonistamise funktsioonid.

Funktsioonid

 • void lcd_gfx_init(void)
  Ekraani tööks seadistamine.
 • void lcd_gfx_backlight(bool set)
  Ekraani taustvalgustuse lülitamine. Parameetrid:
  • set - Tõeväärtus taustvalgustuse töötamisest. true puhul taustvalgustus on sees, false puhul väljas.
 • void lcd_gfx_clear(void)
  Kogu ekraani tühjendamine.
 • void lcd_gfx_clear_line(unsigned char line)
  Ekraani ühe tekstirea kustutamine. Parameetrid:
  • line - Rea number 0 kuni 5.
 • void lcd_gfx_goto_char_xy(unsigned char x, unsigned char y)
  Märgi positsiooni valik teksti väljastamiseks. Parameetrid:
  • x - X koordinaat. Väärtus 0 kuni 13.
  • y - Y koordinaat. Väärtus 0 kuni 5.
 • void lcd_gfx_write_char(char c)
  Sümboli kuvamine ekraanil eelnevalt määratud positsioonil. Parameetrid:
  • c - ASCII sümbol.
 • void lcd_gfx_write_string(char *s)
  Teksti kuvamine ekraanil eelnevalt määratud positsioonist alates. Parameetrid:
  • s - Teksti viit.

Kodulabor III spetsiifilised

 • void lcd_gfx_drawPixel(uint8_t x, uint8_t y);
  Joonista koordinaatidele piksel. Parameetrid:
  • x - X koordinaat.
  • y - Y koordinaat.
 • void lcd_gfx_drawPixel_h(uint8_t x, uint8_t y);
  Joonista koordinaatidele piksel tausta värviga. Parameetrid:
  • x - X koordinaat.
  • y - Y koordinaat.
 • lcd_gfx_delete_char(uint8_t count);
  Kustuta valitud arv tähemärke, kursori positsioonist edasi. Parameetrid:
  • count - tähemärkide arv (max 16).
 • void lcd_gfx_drawLine(int16_t x, int16_t y, int16_t x1, int16_t y1, uint16_t color);
  Joonista piksli laiune joon. Parameetrid:
  • x - X algus koordinaat.
  • y - Y algus koordinaat.
  • x1 - X lõpp koordinaat.
  • y1 - Y lõpp koordinaat.
  • color - värv.
 • void lcd_gfx_fillScreen(uint16_t color);
  Värvi ekraan. Parameetrid:
  • color - värv.
 • void lcd_gfx_drawVerticalLine(uint8_t x0, uint8_t y0, uint8_t length, uint16_t color);
  Joonista vertikaalne joon. Parameetrid:
  • x0 - X algus koordinaat.
  • y0 - Y algus koordinaat.
  • length - pikkus.
  • color - värv.
 • void lcd_gfx_drawHorizontalLine(uint8_t x0, uint8_t y0,uint8_t length, uint16_t color);
  Joonista horisontaalne joon. Parameetrid:
  • x0 - X algus koordinaat.
  • y0 - Y algus koordinaat.
  • length - pikkus.
  • color - värv.
 • void lcd_gfx_drawRect(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t w, uint8_t h, uint16_t color);
  Joonista tühi ristkülik. Parameetrid:
  • x - X koordinaat.
  • y - Y koordinaat.
  • w - laius.
  • h - kõrgus.
  • color - värv.
 • void lcd_gfx_fillRect(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t w, uint8_t h, uint16_t color);
  Joonista seest täis ristkülik. Parameetrid:
  • x - X koordinaat.
  • y - Y koordinaat.
  • w - laius.
  • h - kõrgus.
  • color - värv.
 • void lcd_gfx_drawCircle(uint8_t x0, uint8_t y0, uint8_t r, uint16_t color);
  Joonista tühi ring. Parameetrid:
  • x0 - X koordinaat.
  • y0 - Y koordinaat.
  • r - raadius.
  • color - värv.
 • void lcd_gfx_fillCircle(uint8_t x0, uint8_t y0, uint8_t r, uint16_t color);
  Joonista seest täis ring. Parameetrid:
  • x0 - X koordinaat.
  • y0 - Y koordinaat.
  • r - raadius.
  • color - värv.
 • void lcd_gfx_drawSymbol(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int w, unsigned int h, unsigned char t, const unsigned char *pImage)
  Joonista RGB pilt FLASH mälust. Parameetrid:
  • x,y - X,Y koordinaat.
  • w - pildi laius.
  • h - pildi kõrgus.
  • t - pildi pakkimine (0 = puudub(RGB565), 1 = pakitud(RGB5<pakkimise bit>55).
  • *pImage - pointer pildi asukohale FLASH mälus.
 • lcd_gfx_drawImage(unsigned int x, unsigned int y, const TCHAR* filename);
  Joonista bmp pilt SD kaardilt. Parameetrid:
  • x,y - X,Y koordinaat.
  • filename - faili nimi SD kaardil. (peab olema bmp fail).

Näide

#include <homelab/module/lcd_gfx.h>
 
int main(void)
{
	// Ekraani seadistamine
	lcd_gfx_init();
 
	// LCD ekraani puhastamine
	lcd_gfx_clear();
 
	// Kursori (nähtamatu) ekraani keskele viimine
	lcd_gfx_goto_char_xy(5, 2);
 
	// Teksti kuvamine
	lcd_gfx_write_string("Tere");
}
et/software/homelab/library/module/lcd_graphic.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0