7-segmendiline LED indikaator

Seotud mooduliga: [HW] Kasutajaliidese moodul

See teek on spetsiaalselt loodud Kodulabori Digitaalse sisend-väljundmooduli plaadil asuva indikaatori kasutamiseks. 7-segmendilise indikaatoriga saab kuvada numbreid 0 kuni 9 ja mõningaid tähti.

Funktsioonid

  • void segment_display_init(void)

Indikaatori juhtviikude seadmistamine väljundiks. Vaikimisi seadistatakse kõik segmendid kustu.

  • void segment_display_write(unsigned char digit)

Soovitud numbri kuvamine indikaatoriga. Parameetrid:

  • digit - Number 0 kuni 9 ja E (viga). Sisestades digit kohale tähemärgi 'X', siis kustuvad kõik segmendid.

Näide

Näites on number 5 kuvamise protseduur.

#include <homelab/module/segment_display.h>
 
int main(void)
{
	// 7-segmendilise indikaatori seadistamine
	segment_display_init();
 
	// Indikaatoril numbri 5 kuvamine
	segment_display_write(5);
}
et/software/homelab/library/module/segment_display.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0