Table of Contents

Heligeneraator

Heligeneraatori teek on ette nähtud Kodulabori kasutajaliidese moodulil oleva piiksuja juhtimiseks.

Kodulabori II generatsiooni moodulil on heli tekitajaks summer e piesoelement, mis tekitab heli kui sellesse juhtida mingi sagedusega pulsse kasutades taimeri PWM generaatorit.

Kodulabori III generatsiooni moodulil kasutatakse heli tekitamiseks kõlarit ning sellesse juhitakse DAC mooduli ja taimeri koostöös samuti taktsignaal, kuid tänud DAC moodulile on võimalik kõlari heli valjusust reguleerida. Kasutades DACi ilma teegita on võimalik aga kõlarisse mängida ka audiofaile ning kõne.

Funktsioonid

 • void buzzer_sound (unsigned char freq, unsigned int length)
  Valitud sageduse ja pikkusega helisignaali genereerimine. Parameetrid:
  • freq - Heli sagedus (Hz). Väärtus 1 kuni 255 (8-65535 kodulabor III'ga).
  • length - Heli kestvus millisekundites. Väärtus 0 kuni 65535.
 • inline void buzzer_beep(void)
  Lihtsa piiksu tekitamine
 • inline void buzzer_volume(uint16_t vol)
  Heli valjususe reguleerimine kodulabori III generatsiooni moodulil. Parameeter:
  • vol - Heli valjusus. Väärtus 0 kuni 4095 (käivitamisel vaikeväärtus 1000).

Näide

#include <homelab/module/buzzer.h>
 
int main (void)
{
	buzzer_sound(50,500);
}
et/software/homelab/library/buzzer.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0