Alfabeetiline LCD

Seotud mooduliga: [HW] Kasutajaliidese moodul

See teegi osa sisaldab Kodulabori alfabeetilise LCD kasutamise funktsioone.

Andmetüübid

 • lcd_alpha_mode
  Ekraani algseadistuse valiku tüüp. Väärtuste variandid ja tähendused:
  • LCD_ALPHA_DISP_OFF - Ekraani väljalülitamine.
  • LCD_ALPHA_DISP_ON - Ekraani tööle lülitamine ilma kursorita (nähtamatu kursor).
  • LCD_ALPHA_DISP_ON_CURSOR - Ekraani tööle lülitamine koos kursoriga.
  • LCD_ALPHA_DISP_ON_CURSOR_BLINK - Ekraani tööle lülitamine koos vilkuva kursoriga.

Funktsioonid

 • void lcd_alpha_init(lcd_alpha_mode disp_attr)

Ekraani tööks seadistamine. Parameetrid:

 • disp_attr - Ekraani seadistuse valik.
 • void lcd_alpha_clear(void)

Ekraani tühjendamine kõigist märkidest. Kursor viiakse pärast tühjendamist esimese rea algusesse.

 • void lcd_alpha_clear_line(unsigned char line)

Ekraani ühe rea tühjendamine. Kursor viiakse pärast tühjendamist tühjendatud rea algusesse. Parameetrid:

 • line - Rea number. Väärtus 0 või 1.
 • void lcd_alpha_home(void)

Kursori esimese rea algusesse viimine.

 • void lcd_alpha_goto_xy(unsigned char x, unsigned char y)

Kursori soovitud positsioonile viimine. Parameetrid:

 • x - X koordinaat (veeru number). Väärtus 0 kuni 15.
 • y - Y koordinaat (rea number). Väärtus 0 või 1.
 • void lcd_alpha_write_char(char c)

Sümboli kuvamine ekraani kursori positsioonil. Parameetrid:

 • c - ASCII sümbol.
 • void lcd_alpha_write_string(const char *s)

Teksti kuvamine ekraanil kursori positsioonist alates. Parameetrid:

 • s - Teksti viit.
 • void lcd_alpha_write_string_p(const char *progmem_s)

Programmimälus asuva teksti kuvamine ekraanil kursori positsioonist alates. Parameetrid:

 • progmem_s - Viit tekstile programmimälus.

Näide

#include <homelab/module/lcd_alpha.h>
 
int main(void)
{
	// Ekraani seadistamine
	lcd_alpha_init(LCD_ALPHA_DISP_ON);
 
	// LCD ekraani puhastamine
	lcd_alpha_clear();
 
	// Kursori (nähtamatu) teise rea algusesse viimine
	lcd_alpha_goto_xy(0, 1);	
 
	// Teksti kuvamine
	lcd_alpha_write_string("Tere");
}
et/software/homelab/library/module/lcd_alphanumeric.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0