IoT süsteemi silumine

IoT süsteemi silumiseks on soovitav kasutada MQTTBox-i (mida saab alla laadida siit). MQTTBox on lihtsalt kasutatav tarkvara, mis võimaldab teemasid nii tellida kui ka saata neisse sõnumeid. Alternatiivse tarkvarana võib kasutada programmi MQTT.fx.

MQTTBox-i seadistamine

Esimene samm peale programmi avamist on luua uus MQTT klient.

Järgmisena tuleb uus MQTT klient seadistada töötama konkreetse MQTT broker-iga. Olulised väljad on kirjeldatud allpool.

  • MQTT Client name - Vabalt valitud nimi MQTT kliendi jaoks. Nime järgi saab eristada MQTT kliente, kui neid on rohkem. Soovitav nimetada MQTT broker-i järgi.
  • MQTT Client Id - Nimi, mis määratud konkreetsele MQTT kliendile ja millena MQTT broker seda näeb. MQTT brokeriga saab ainult üks ühe nimega seade olla. Kui neid on mitu, siis eelmisega katkestatakse ühendus. Soovitav on genereerida uus unikaalne nimi.
  • Protocol - Ühenduse puhul kasutatav protokoll. Tavaliselt on see antud brokeri andmetes määratud. Võib olla kas mqtt/tcp või mqtts/tls.
  • Host - MQTT broker-i IP aadress (või URL) ja port. Vorming peab olema “111.111.111.111:1234”, kus esimene osa on IP aadress ja pärast koolonit port.
  • Username and password - Kui broker-ile on antud kasutajanimi ja parool, siis need käivad siia.

MQTT seaded Robolabori raspberry broker-i jaoks

Kui on soov kasutada Robolabori pakutavat eelseadistatud Raspberry Pi põhist broker-it, siis konfiguratsioon on alljärgneval pildil.

MQTTBox-i kasutamine

Kui MQTTBox ei loo broker-iga automaatselt ühendust, vajutage sinist nuppu “Not connected”. Kui ühendus on loodud, muutub sinine nupp “Not connected” roheliseks ja saab kirja “Connected”. Peale seda saab tellida erinevaid teemasid ja saata neisse oma sõnumeid.

et/iot/examples/setup/debugging.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0