Kiirstardi juhend

Arenduskeskkonna seadistamine

Laadige alla ja installige VS Code siit

Python'i installimine Windowsi

Laadige alla Python siit

Enne installimist veenduge, et Add Python to PATH valik oleks märgitud

Python'i installimine Linuxi

Avage terminal ja kontrollige, kas teil on Python 3 installitud.

$ python3 --version

Kui teil ei ole Python 3 installitud, käivitage järgmine käsk.

$ sudo apt install python3

Kas teil oli Python juba installitud või mitte, peate käivitama järgmise käsu.

$ sudo apt install python3-distutils

PlatformIO IDE installimine VS Code'ile

 1. Klõpsake Extensions ikoonil või vajutage Ctrl+Shift+X, et avada laienduste vahekaart
 2. Otsige “PlatformIO IDE”
 3. Valige esimene valik
 4. Klõpsake Install nupul

Pärast installimist veenduge, et laiendus on lubatud.

Pärast seda peaks PlatformIO ikoon ilmuma vasakule külgribale ja Home ikoon suunab teid PlatformIO avalehele. Kui ei, taaskäivitage Visual Studio Code.

Oma esimese projekti loomine

PlatformIO IDE kasutamine

VS Code'is klõpsake PlatformIO Home ikoonil. Klõpsake + New Project, et alustada uut projekti.

Andke oma projektile nimi, valige pardaks WeMos D1 MINI ESP32 (WEMOS) ja raamistikuks Arduino Framework

Pärast seadistuse lõpetamist peaks projekt olema ligipääsetav explorer vahekaardilt.

platformio.ini fail

platformio.ini fail on PlatformIO konfiguratsioonifail teie projekti jaoks. See näitab platvormi, plaati ja raamistikku teie projekti jaoks. Samuti saate lisada muid konfiguratsioone nagu raamatukogud, üleslaadimisvalikud, Serial Monitor baud rate muutmine ja muud konfiguratsioonid.

Lisage järgmine rida, et lisada ITTIoT raamatukogu ja muud parameetrid (kontrollige õiget porti, näiteks COM3):

upload_speed = 921600
upload_port = COM3
//upload_port = COM3 // Linuxi puhul /dev/ttyUSB0
monitor_speed = 115200
lib_deps = ITTIoT

src kaust

src kaust on teie töökaust. Src kaustas on fail main.cpp. Siia kirjutate oma koodi. Klõpsake sellel failil. Arduino programmi struktuur peaks avanema koos setup() ja loop() funktsioonidega.

Kleepige järgmine näidiskood main.cpp faili

#include <Arduino.h>
#include <ittiot.h>
 
void iot_received(String topic, String msg){
  Serial.print("MSG FROM USER callback, topic: ");
  Serial.print(topic);
  Serial.print(" payload: ");
  Serial.println(msg);
}
 
void iot_connected(){
  Serial.println("MQTT connected callback");
  iot.subscribe("mytopic");
  iot.log("Hello from ESP!");
}
 
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  iot.setConfig("wname", "myWiFi"); //Teie wifi nimi
  iot.setConfig("wpass", "myPassword"); // Teie wifi parool
  iot.setConfig("msrv", ""); // Teie MQTT vahendaja IP
  iot.setConfig("mport", ""); // Teie MQTT vahendaja port - vaikimisi: 1883
  iot.setConfig("muser", ""); // Teie MQTT vahendaja kasutajanimi - vaikimisi tühi
  iot.setConfig("mpass", ""); // Teie MQTT vahendaja parool - vaikimisi tühi
  iot.printConfig(); // prindi json konfiguratsioon serialile
  iot.setBootPin(5);
  iot.setup();
}
 
void loop() {
  iot.handle();
}

Veenduge, et olete asendanud ühendusteabe oma andmetega.

Koodi üleslaadimine PlatformIO IDE abil

Koodi testimiseks ja üleslaadimiseks salvestage esmalt oma kood ja seejärel klõpsake redaktori allosas asuval Build ikoonil, et veenduda, et teie kood töötab. Pärast edukat koostamist vajutage Upload ikooni. Teise võimalusena võite minna PIO Project Tasks menüüsse ja valida sealt build või upload.

Ühenduse kontrollimine

Kui kood on edukalt kompileeritud ja üles laaditud, peaks serial monitor automaatselt avanema ja näitama kontrolleri otseandmeid:

Kui serial monitor ei avane automaatselt, klõpsake allolevat nuppu:

See tähendab, et kood laaditi edukalt üles ja plaat ühendati MQTT serveriga.

Installige MQTTBox Chrome'i rakendus, et avaldada ja tellida sõnumeid MQTT serverisse.

Seadistage ühendus oma andmetega ja avaldage sõnum teemale, mida teie plaat kuulab (mytopic näites).

Plaat peaks sõnumi vastu võtma ja selle serial monitoris välja printima:

et/iot/examples/quickstart.txt · Last modified: 2024/07/04 12:36 by rojarl
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0