Andurite moodul v2.2

Andurite moodul koosneb integreeritud andurite ja madalpääsu filtri plaadist ning kaugusanduritest.

Anduri moodul on varustatud:

  • Ultraheli kaugusanduriga Devantech SRF05 koos kaabliga (mõõtepiirkond 1-400 cm) andmeleht
  • Infrapuna kaugusandur Sharp GP2Y0A21YK0F (mõõtepiirkond 10-80 cm) andmeleht
  • Valgustundlik andur (fototakisti) VT935G (takistus 18,5 kΩ 10 lux juures) andmeleht
  • Temperatuuriandur (NTC termistor) (takistus 10 kΩ 25 °C juures) andmeleht
  • Potentsiomeeter 5 kΩ

Andurite plaat

Elektrilised ühendused

Andurite- ja Kontrollermooduli vaheline ühendus

Andurid

Andurite ühenduse skeem

Andurid on ühendatud läbi silla (inglise keeles jumper), võimaldades mikrokontrollerisse suunata kas välise anduri signaali (ühendatud pistikusse CON2) või plaadil oleva anduri signaali. Vaikimisi on analoogsisenditega (ADC0-ADC3) ühendatud kõik plaadil olevad andurid. Andurite mooduli plaat võimaldab lisaks plaadil olevatele anduritele analoog-digitaalmuunduri sisenditesse ühendada ka väliseid analoogväljundiga andureid. Selleks saab kasutada kanaleid ADC4-ADC7, mis on välja toodud pistikust CON2. Tähelepanu tuleks pöörata aga asjaolule, et ATmega128 kasutab samu ADC4-ADC7 viike (PF4-PF7) ka JTAG programmaatori tööks. Mõlemat funktsiooni korraga kasutada ei saa, mikrokontrolleri saab seadistada kasutama vaid üht neist. Kui sellegipoolest soovitakse kasutada väliseid andureid koos JTAG programmaatoriga, tuleb sildade abil ADC0-ADC3 kanalid plaadil olevatelt anduritelt välistele viikudele ümber lülitada.

Madalpääsu filter

Madalpääsu filtri ühenduse skeem

Madalpääsu RC filtri saab koostada analoogsisendite 0-3 vahele (viigud PF0-PF3). Madalpääsu filtri koostamiseks paigutatakse vastavatesse pesadesse takisti ja kondensaator. Vaikimisi on madalpääsu filter koostatud kanalile PF0. Takisti väärtuseks on 10 kΩ ja kondensaatori väärtuseks 100 nF.

 

Mooduli ühendamine

Mooduli ühendamisel on soovitatav järgida allolevat järjekorda ja enne ühendamist veenduda, et Kontrollermooduli toide on lahti ühendatud.

  1. Ühendada moodul Kontrollermooduliga (20 soonega ribakaabel). NB! Kontrollermooduliga ühendatakse pistikupesa, mis on tähistatud nimega PF (CON1).
  2. Ühendada vajadusel infrapuna kaugusandur (must juhe - GND).
  3. Ühendada vajadusel Digitaalmoodul ja LCD ekraan.
  4. Ühendada vajadusel ultraheli kaugusandur (must juhe - GND).
  5. Ühendada Kontrollermooduli toide.
Andurite mooduli ühendamine
et/hardware/homelab/sensor/v3.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0