Robootika Kodulabor III põlvkond

Robootika Kodulabori moodulid on jagatud erinevatesse komplektidesse, võimaldades valida sobivaima, sõltuvalt õpilase või kooli eesmärkidest. Lihtsaim komplekt on Robootika Kodulabori baaskomplekt, mis sisaldab endas kõike vajalikku mikrokontrolleri kasutamiseks ja lisaks Kasutajaliidese ning Kombomoodulit. Robootika Kodulabori baaskomplektiga saab kasutada Robootika Kodulabori lisakomplekti, mis sisaldab erinevaid lisamooduleid ning mootoreid ja andureid. Robootika Kodulabori lisakomplekt töötab ainult koos Robootika Kodulabori baaskomplektiga. Iseseisvalt lisakomplekti kasutada ei saa, sest see ei sisalda mikrokontrollerit. Lisaks komplektides olevatele moodulitele on olemas veel eraldiseisvad moodulid, näiteks RFID moodul ja Masinnägemise moodul.

Robootika Kodulabori baaskomplekt

Robootika Kodulabori baaskomplekt

 • AVR ATxmega128A1U arendus-plaat koos SD kaardi pesaga
 • Kasutajaliidese moodul
  • 3 x LED (roheline, kollane ja punane)
  • 3 x mikrolüliti
  • 7-segmendiline numberindikaator
  • Graafiline LCD (128×160 px, 24-bit RGB)
  • Kõlar
  • Potentsiomeeter
  • Fototakisti
  • Termistor
  • Mikrofon
 • Kombomoodul
  • Mootorite draiverid
  • Andurite ühendused
  • Juhtmevaba moodulite ühendus koos Bluetooth mooduliga
 • USB kaabel
 • Mikro SD kaart koos adapteriga
 • Toiteplokk
 • Multimeeter
 • Kiirjuhend
 • Kaasaskantav kohver

Robootika Kodulabori lisakomplekt

Robootika Kodulabori lisakomplekt

Mootorid
 • 2 x alalisvoolumootor (reduktori, ratta ja koodriga)
 • RC servomootor
 • Samm-mootor (unipolaarne)
Andurid
 • Ultraheli kaugusandur koos kaabliga
 • Infrapuna kaugusandur koos kaabliga
 • Joonejälgimise moodul
 • Passiivne infrapunaandur
 • Niiskuse ja temperatuuri andur
 • Jõuandur
 • Kiirendusandur
Laiendusmoodulid
 • Ethernet moodul
 • Reaalaja kella (RTC) moodul
Prototüüpimise vahendid
 • Protoplaat
 • 20 x ühenduskaabel

Kodulabori lisamoodulid

Lisamoodulid ei ole pakendatud eraldi kohvrisse, kuid on ühilduvad Robootika Kodulaboriga. Lisaks on moodulite kasutamiseks loodud näited ja praktilised harjutused.

 • Kõrgsageduslik RFID moodul koos märkidega
 • Masinnägemise moodul
 • WiFi moodul
 • GPS moodul

Robootika Kodulabori baaskomplekti ja lisakomplekti saab edukalt kasutada lisaks eksperimentidele ka robotiehitamise baasplatvormina või muu mehhatroonikasüsteemi keskse juhtsüsteemina. Robootika Kodulabori versioonid on pidevas arengus ja aeg-ajalt tasub kontrollida, kas on ilmunud lisamooduleid või uuendusi. Samuti tasub kontrollida moodulite versiooni numbreid, kuna mõningad harjutused ja näited võivad olla koostatud uuematele versioonidele.

Kodulabori moodulite ühendamine

Ühenduste tabel
AVR viikFunktsioonPistikugruppSeade AVR viikFunktsioonPistikugruppSeade
PA0ADC0PA-PB-PFADC 0 PF0OC0A/SDAPA-PB-PFI/O Port
PA1ADC1PA-PB-PFADC 1 PF1OC0B/SCLPA-PB-PFI/O Port
PA2ADC2/DAC0PA-PB-PFADC 2 PF2OC0C/RXD0PA-PB-PF
PA3ADC3/DAC1PA-PB-PFADC 3 PF3OC0D/TXD0PA-PB-PF
PA4ADC4PA-PB-PFADC 4 PF4SD~~SP~~kaart~~SP~~SS SD kaart
PA5ADC5PA-PB-PFADC 5 PF5SD~~SP~~kaart~~SP~~MOSI SD kaart
PA6ADC6PA-PB-PFADC 6 PF6SD~~SP~~kaart~~SP~~MISO SD kaart
PA7ADC7PA-PB-PFADC 7 PF7SD~~SP~~kaart~~SP~~SCK SD kaart
PB0ADC8PA-PB-PFADC 8 PH0 PH-PJ-PKNupp S3
PB1ADC9PA-PB-PFADC 9 PH1 PH-PJ-PKNupp S2
PB2ADC10/DAC0PA-PB-PFADC 10 PH2 PH-PJ-PKNupp S1
PB3ADC11/DAC1PA-PB-PFKõlar PH3 PH-PJ-PKLED 3
PB4ADC12PA-PB-PFMikrofon PH4 PH-PJ-PKLED 2
PB5ADC13PA-PB-PFLDR PH5 PH-PJ-PKLED 1
PB6ADC14PA-PB-PFNTC PH6 PH-PJ-PK
PB7ADC15PA-PB-PFPote PH7 PH-PJ-PK
PC0OC0A/SDAPC-PD-PEDC 1A PJ0 PH-PJ-PKStepper 1
PC1OC0B/SCLPC-PD-PEDC 2A PJ1 PH-PJ-PKStepper 2
PC2OC0C/RXD0PC-PD-PEDC 3A PJ2 PH-PJ-PKStepper 3
PC3OC0D/TXD0PC-PD-PEDC 4A PJ3 PH-PJ-PKStepper 4
PC4OC1A/SSPC-PD-PEServo 1 PJ4 PH-PJ-PKDC 1B
PC5OC1B/MOSIPC-PD-PEServo 2 PJ5 PH-PJ-PKDC 2B
PC6RXD1/MISOPC-PD-PEXbee RX PJ6 PH-PJ-PKDC 3B
PC7TXD1/SCKPC-PD-PEXbee TX PJ7 PH-PJ-PKDC 4B
PD0OC0A/SDAPC-PD-PEENC 1 PK0 PH-PJ-PKLCD CS
PD1OC0B/SCLPC-PD-PEENC 2 PK1 PH-PJ-PKLCD RS
PD2OC0C/RXD0PC-PD-PEUART RX PK2 PH-PJ-PKLCD RST
PD3OC0D/TXD0PC-PD-PEUART TX PK3 PH-PJ-PKLCD BL
PD4OC1A/SSPC-PD-PE PK4 PH-PJ-PK7-seg MOSI
PD5OC1B/MOSIPC-PD-PE PK5 PH-PJ-PK7-seg SCK
PD6D- USB PK6 PH-PJ-PK7-seg~~SP~~LATCH
PD7D+ USB PK7 PH-PJ-PK
PE0OC0A/SDAPC-PD-PEI/O Port PQ0 PA-PB-PFUSB LED
PE1OC0B/SCLPC-PD-PEI/O Port PQ1 PA-PB-PFUSB Olek
PE2OC0C/RXD0PC-PD-PEI/O Port PQ2 LED 0
PE3OC0D/TXD0PC-PD-PEI/O Port PQ3 Nupp S0
PE4OC1A/SSPC-PD-PEI/O Port PDIPDI_DATAPDIPDI Data
PE5OC1B/MOSIPC-PD-PELCD SDA RESETPDI_CLOCK / RESETPDIPDI Clock ja Reset
PE6RXD1/MISOPC-PD-PEI/O Port PROXTAL2 XTAL
PE7TXD1/SCKPC-PD-PELCD SCL PR1XTAL1 XTAL
et/hardware/homelab/gen3.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0