Kasutajaliidese moodul v5.1

(Versioon 5.1)

Kasutajaliidese moodul on mõeldud lihtsamateks harjutusteks ja elementaarseks protsessi juhtimiseks. Moodulil on kolm nupp-lülitit ja kolm valgusdioodi (LED), mida saab kasutada AVR sisend-väljundviikudega. Lisaks lihtsatele valgusdioodidele on moodul varustatud ka LED numberindikaatoriga ja graafilise LCD ekraaniga ning alfabeetilise LCD väljundiga. Kasutajaliidese moodulit on mugav kasutada koos teiste moodulitega, võimaldades juhtida näiteks mootoreid ja kuvada andurite lugemeid. Moodul on kaetud pleksiklaasist kattega, kaitstes seda juhuslikult plaadile sattuvate metallesemete eest, mis võivad moodulil elektrilisi ühendusi lühistada.

Moodul on varustatud:

  • Rohelise, kollase ja punase valgusdioodiga (LED)
  • Kolme mikrolülitiga
  • 7-segmendilise numberindikaatoriga
  • Alfabeetilise LCD ühenduspistikuga (valikuline)
  • Graafilise LCD-ga

Kasutajaliidese plaat versioon 5.1

Elektrilised ühendused

Kasutajaliidese moodul on Kontrollermooduli plaadiga ühendatud porti PA/PC/PG, mis koondab endas 8-viigulisi porte PA ja PC ning 6-viigulist porti PG.

Moodul on varustatud kolme nupuga: S1, S2 ja S3, mis on ühendatud vastavalt PC0, PC1, PC2 viikudega. Nuppude teine ots on läbi kaitsetakistite ühendatud maaga (loogiline 0). Moodulil olevad 5 mm LED-id: LED1, LED2 ja LED3 on ühendatud vastavalt PC3, PC4 ja PC5 viikudega. LED-ide teine ots (anood) on ühendatud toitega (loogiline 1).

Nuppude ja LED-ide ühenduse skeem

Kasutajaliidese moodul on varustatud ühe 7-segmendilise numberindikaatoriga, mis on ühendatud kolme mikrokontrolleri väljundviiguga läbi ajuri A6275. Ajuri andmesignaal (S-IN) on ühendatud viiguga PC6, taktisignaal (CLK) viiguga PC7 ja lukustussignaal (LATCH) viiguga PG2.

7-segmendilise numberindikaatori ühenduse skeem

Kasutajaliidese moodulil paikneb graafiline LCD, mis on ühendatud porti PA. Samasse porti on paralleelselt ühendatud ka ribapesa, mille viigud on joondatud vastavalt standardse alfabeetilise LCD viikude järgi. Kasutaja saab ise valida, kas kasutab plaadil paiknevat graafilist LCD-d või ühendab eraldiseisa alfabeetilise LCD. Samaaegselt mõlemat kasutada ei saa.

LCD ekraanide ühenduse skeem

Mooduli ühendamine

Mooduli ühendamine on soovitatav teostada alltoodud järjekorras. Enne ühendamist veenduda, et Kontrollermooduli toide oleks lahti ühendatud.

  1. Ühendada ettevaatlikult Kasutajaliidese moodul Kontrollermooduliga.
  2. Ühendada Kontrollermoodul arvutiga või välise toiteallikaga.

et/hardware/homelab/digi/v51.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0