Kontrollermoodul ATmega2561 v1.x

Kodulabori keskseks mooduliks (kontrollermooduliks) on arendusplaadile paigaldatud mikrokontroller ATmega2561. Lisaks mikrokontrollerile on plaadil veel mitmesuguseid perifeeriaseadmeid, JTAG programmaator, Ethernet, SD kaart, pingealaldi ja ühenduspistikud. Kontrollermooduli plaat sisaldab endas järgmisi komponente:

 • ATmega2561-16AU mikrokontroller
  • 8-kanaliga analoog-digitaalmuundur (ADC)
  • 256 kB flash-mälu (programmi mälu)
  • 6 kanaliga programmeeritav PWM generaator
 • Integreeritud JTAG programmaator (FTDI2232 baasil)
 • 14,7456 MHz taktigeneraator
 • Ethernet moodul koos RJ45 pesaga
 • SD kaardi pesa
 • Programmeeritav oleku LED (PB7) ja toite indikaator LED
 • Programmeeritav nupp (PC2) ja taaskäivitus reset nupp
 • Grupeeritud AVR viigud (1: pordid D, B, E; 2: pordid G, C, A; 3: port F)
 • 2,1 mm toitepistiku pesa
 • Automaatne toite ümberlüliti, USB või väline toide
 • Pingestabilisaator, 5 V ja 3,3 V väljund
Mikrokontrolleri arendusplaat - Kontrollerplaat

Kontrollermooduli plaat on varustatud alaldiga ja pingestabilisaatoriga. Sisendpingeks sobib plaadile 6-15 V. Voolukadude minimeerimiseks on soovitatav kasutada 6-9 V pingeallikat. Toite ühendamisel peab plaadil toite LED põlema hakkama. Kui see ei sütti, võib põhjus olla puudulikus toites või hoopis lühises Kontrollermooduli plaadil või temaga ühendatud seadmetes. Mikrokontrollerit saab programmeerida üle USB JTAG või ISP liidese kaudu. JTAG meetod toetab lisaks lihtsale programmi pealelaadimisele ka programmikoodi silumist.

Kontrollermooduli plaat on varustatud oleku LED-iga, mis on ühendatud mikrokontrolleri viiguga PB7. LED süttib, kui viik seada madalasse olekusse (loogiline 0). Seda on hea kasutada lihtsa indikaatorina.

Plaadile on paigaldatud SD mälukaardi pesa kuhu on võimalik sisestada standardne mikro SD mälukaart. Mälukaart on ühendatud SPI liidese kaudu mikrokontrolleriga ja seda võib kasutada andmete salvestamiseks, juhul kui need peavad säilima ka pärast toite eemaldamist mikrokontrollerilt.

Kontrollerplaadi komponendid

 

Ühenduspesade viigud ja nende funktsioonid

NrViikAlternatiivfunktsioon / kirjeldus
1VCC- +5 V
2GND- Maa
3REFAREFADC võrdluspinge sisend
4GND- Maa
5PF0ADC0ADC sisendkanal 0
6GND-Maa
7PF1ADC1ADC sisendkanal 1
8GND-Maa
9PF2ADC2ADC sisendkanal 2
10GND-Maa
11PF3ADC3ADC sisendkanal 3
12GND-Maa

 

NrViikAlternatiivfunktsioon / kirjeldus
1 PD7T2 Taimer/Loendur2 taktsignaali sisend
2 PD6T1 Taimer/Loendur1 taktsignaali sisend
3 PD5XCK1 USART1 taktsignaali sisend/väljund
4 PD4IC1 Taimer/Loendur1 sündmuste püüdja sisend
5 PD3INT3/TXD1Väline katkestus 3 või UART1 andmete väljund
6 PD2INT2/RXD1Väline katkestus 2 või UART1 andmete sisend
7 PD1INT1/SDA Väline katkestus 1 või TWI andmesignaal
8 PD0INT0/SCL Väline katkestus 0 või TWI taktsignaal
9 VCC- +5 V
10GND- Maa
NrViikAlternatiivfunktsioon / kirjeldus
11PB7OC0A/OC1C/PCINT7Taimer/Loendur2 A või Taimer/Loendur1 C võrdlustulemuse väljastusüksus või viigu muutuse katkestus 7
12PB6OC1B/PCINT6Taimer/Loendur1 võrdlustulemuse väljastusüksus B või viigu muutuse katkestus 6
13PB5OC1A/PCINT5Taimer/Loendur1 võrdlustulemuse väljastusüksus A või viigu muutuse katkestus 5
14PB4OC2A/PCINT4Taimer/Loendur2 võrdlustulemuse väljastusüksus A või viigu muutuse katkestus 4
15PB3MISO/PCINT3SPI master andmete sisend / SPI slave väljund või viigu muutuse katkestus 3
16PB2MOSI/PCINT2SPI master andmete väljund / SPI slave sisend või viigu muutuse katkestus 2
17PB1SCK/PCINT1SPI taktsignaal või viigu muutuse katkestus 1
18PB0SS/PCINT0SPI slave valik või viigu muutuse katkestus 0
19PE7INT7/IC3/CLK0 Väline katkestus 7 või Taimer/Loendur3 sündmuste püüdja sisend või süsteemi jagatud takt
20PE6INT6/T3 Väline katkestus 6 või Taimer/Loendur3 taktsignaali sisend
21PE5INT5/OC3CVäline katkestus 5 või Taimer/Loendur3 võrdlustulemuse väljastusüksus C
22PE4INT4/OC3BVäline katkestus 4 või Taimer/Loendur3 võrdlustulemuse väljastusüksus B
23PE3AIN1/OC3AKomparaatori negatiivne sisend või Taimer/Loendur3 võrdlustulemuse väljastusüksus A
24PE2AIN0/XCK0Komparaatori positiivne sisend või USART0 taktsignaali sisend/väljund
25PE1PDO/TXD0 ISP Programmeerimisliidese väljund või UART0 andmete väljund
26PE0PDI/RXD0/INT8 ISP Programmeerimisliidese sisend või UART0 andmete sisend või väline katkestus 8

NrViikAlternatiivfunktsioon / kirjeldus
1 GND- Maa
2 VCC- +5 V
3 PA0AD0Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 0
4 PA1AD1Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 1
5 PA2AD2Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 2
6 PA3AD3Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 3
7 PA4AD4Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 4
8 PA5AD5Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 5
9 PA6AD6Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 6
10PA7AD7Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 7
11PG4TOSC1RTC Taimer/Loendur2
12PG5OC0BTaimer/Loendur0 võrdlustulemuse väljastusüksus B
13PG2ALEVälismälu-liidese aadressi lukustussignaal
14PG3TOSC2RTC Taimer/Loendur2
15PC6A14Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 14
16PC7A15Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 15
17PC4A12Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 12
18PC5A13Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 13
19PC2A10Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 10
20PC3A11Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 11
21PC0A8 Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 8
22PC1A9 Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 9
23PG0WR Välismälu kirjutussignaal
24PG1RD Välismälu lugemissignaal
25GND- Maa
263V3- +3,3 V

 

Ühendamine

Kontrollermooduli ühendamisel teiste moodulite ning seadmetega tuleb esmalt veenduda, et Kontrollermooduli toide ei ole ühendatud. Ajal kui plaat on pingestatud, on ohtlik seadmeid ühendada. Mooduleid ja seadmeid tuleb omavahel ühendada ettevaatlikult ja liigset jõudu kasutamata. Vale käsitlemise korral võivad piikriba piigid kergesti kõveraks painduda. Programmeerimiseks ja nõrkvoolu (alla 500 mA) toiteks võib Kontrollermooduli ühendada ainult arvutiga kasutades mini USB kaablit. Kui kasutusel on moodulid, mis vajavad summaarselt rohkem voolu kui 500 mA tuleb seadmete toiteks kasutada eraldi toiteallikat. Kui Kontrollerplaadiga on ühendatud välise toiteallika pistik, lülitub moodul automaatselt USB toitelt välisele toitele.

Kontrollerplaadi ühendamine toite ja programmaatoriga
et/hardware/homelab/controller/atmega2561.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0