Kontrollermoodul ATMega128

Kodulabori keskseks mooduliks (kontrollermooduliks) on arendusplaadile paigaldatud mikrokontroller ATmega128. Lisaks mikrokontrollerile on plaadil veel mitmesuguseid perifeeriaseadmeid, pingealaldi ja ühenduspistikud. Kontrollermooduli plaat sisaldab endas järgmisi komponente:

 • ATmega128-16AU mikrokontroller
  • 8-kanaliga analoog-digitaalmuunudr (ADC)
  • 128 kB flash-mälu (programmi mälu)
  • 6 kanaliga programmeeritav PWM generaator
 • 4 kB EEPROM mälu (andmemälu)
 • Standardne 6-viiguga ISP (inglise keeles in-system programming interface) programmeerimise liides
 • 14,7456 MHz taktigeneraator
 • Reaalaja kell RTC (inglise keeles real time clock)
 • Programmeeritav oleku LED (PB7) ja toite indikaator-LED
 • Standardne RS-232 jadaliidese pistikupesa
 • Grupeeritud AVR viigud (1: pordid D, B, E; 2: pordid G, C, A; 3: port F)
 • Taaskäivitamise (inglise keeles reset) nupp
 • JTAG 10-viiguga programmeerimise liides
 • 2,1 mm toitepistiku pesa
 • Pingestabilisaator ja valepolaarsuse kaitse
Mikrokontrolleri arendusplaat - Kontrollerplaat

Kontrollermooduli plaat on varustatud alaldiga ja pingestabilisaatoriga. Sisendpingeks sobib plaadile 6-15 V. Voolukadude minimeerimiseks on soovitatav kasutada 6-9 V pingeallikat. Toite ühendamisel peab plaadil toite LED põlema hakkama. Kui see ei sütti, võib põhjus olla puudulikus toites, ühendamata jäänud toitesillas (toitepesa kõrval) või hoopis lühises Kontrollermooduli plaadil või temaga ühendatud seadmes. Mikrokontrollerit saab programmeerida nii ISP kui JTAG liidese kaudu. Kodulabori komplektiga kaasasolev JTAG-ICE programmaator toetab lisaks lihtsale programmi pealelaadimisele ka programmikoodi silumist. JTAG-ICE programmaatorit võib kasutada ka ISP režiimis. Programmeerimise viigud on ühendatud läbi multiplekseri, mis võimaldab kontrolleril töö ajal vastavaid viike kasutada ka teiste funktsioonide jaoks.

Kontrollermooduli plaat on varustatud oleku-LED-iga, mis on ühendatud mikrokontrolleri viiguga PB7. LED süttib, kui viik seada madalasse olekusse (loogiline 0). Seda on hea kasutada lihtsa indikaatorina. ATmega128 mikrokontroller on varustatud kahe jadaliidesega, mille signaalid on MAX232 muunduriga teisendatud RS-232 nivoole. Ühe jadaliidese (UART1) jaoks on standardne RS-232 DB-9 pistik, teise jaoks piikriba.

Plaadile on paigaldatud lisamälu - 4 Mb Atmel AT45DB041B välkmälu. Mälu on ühendatud SPI liidese kaudu mikrokontrolleriga ja seda võib kasutada andmete salvestamiseks, juhul kui need peavad säilima ka pärast toite eemaldamist mikrokontrollerilt.

Kontrollerplaadi komponendid

Ühenduspesade viigud ja nende funktsioonid

NrViikAlternatiivfunktsioon / kirjeldus
1VCC- +5 V
2GND- Maa
3REFAREFADC võrdluspinge sisend
4GND- Maa
5PF0ADC0ADC sisendkanal 0
6GND-Maa
7PF1ADC1ADC sisendkanal 1
8GND-Maa
9PF2ADC2ADC sisendkanal 2
10GND-Maa
11PF3ADC3ADC sisendkanal 3
12GND-Maa
13PF4ADC4/TCKADC sisendkanal 4 või JTAG taktsignaal
14GND-Maa
15PF5ADC5/TMSADC sisendkanal 5 või JTAG režiimivalik
16GND-Maa
17PF6ADC6/TDOADC sisendkanal 6 või JTAG andmete väljund
18GND-Maa
19PF7ADC7/TDIADC sisendkanal 7 või JTAG andmete sisend
20GND-Maa

 

NrViikAlternatiivfunktsioon / kirjeldus
1 PD7T2 Taimer/Loendur2 taktsignaali sisend
2 PD6T1 Taimer/Loendur1 taktsignaali sisend
3 PD5XCK1 USART1 taktsignaali sisend/väljund
4 PD4IC1 Taimer/Loendur1 sündmuste püüdja sisend
5 PD3INT3/TXD1Väline katkestus 3 või UART1 andmete väljund
6 PD2INT2/RXD1Väline katkestus 2 või UART1 andmete sisend
7 PD1INT1/SDA Väline katkestus 1 või TWI andmesignaal
8 PD0INT0/SCL Väline katkestus 0 või TWI taktsignaal
9 VCC- +5 V
10GND- Maa
11PB7OC2/OC1C Taimer/Loendur2 või Taimer/Loendur1 võrdlustulemuse väljastusüksus (C)
12PB6OC1B Taimer/Loendur1 võrdlustulemuse väljastusüksus B
13PB5OC1A Taimer/Loendur1 võrdlustulemuse väljastusüksus A
14PB4OC0 Taimer/Loendur0 võrdlustulemuse väljastusüksus
15PB3MISO SPI master andmete sisend / SPI slave väljund
16PB2MOSI SPI master andmete väljund / SPI slave sisend
17PB1SCK SPI taktsignaal
18PB0SS SPI slave valik
19PE7INT7/IC3 Väline katkestus 7 või Taimer/Loendur3 sündmuste püüdja sisend
20PE6INT6/T3 Väline katkestus 6 või Taimer/Loendur3 taktsignaali sisend
21PE5INT5/OC3CVäline katkestus 5 või Taimer/Loendur3 võrdlustulemuse väljastusüksus C
22PE4INT4/OC3BVäline katkestus 4 või Taimer/Loendur3 võrdlustulemuse väljastusüksus B
23PE3AIN1/OC3AKomparaatori negatiivne sisend või Taimer/Loendur3 võrdlustulemuse väljastusüksus A
24PE2AIN0/XCK0Komparaatori positiivne sisend või USART0 taktsignaali sisend/väljund
25PE1PDO/TXD0 ISP Programmeerimisliidese väljund või UART0 andmete väljund
26PE0PDI/RXD0 ISP Programmeerimisliidese sisend või UART0 andmete sisend

NrViikAlternatiivfunktsioon / kirjeldus
1 GND- Maa
2 VCC- +5 V
3 PA0AD0Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 0
4 PA1AD1Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 1
5 PA2AD2Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 2
6 PA3AD3Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 3
7 PA4AD4Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 4
8 PA5AD5Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 5
9 PA6AD6Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 6
10PA7AD7Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 7
11- - Pole ühendatud
12- - Pole ühendatud
13PG2ALEVälismälu-liidese aadressi lukustussignaal
14- - Pole ühendatud
15PC6A14Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 14
16PC7A15Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 15
17PC4A12Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 12
18PC5A13Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 13
19PC2A10Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 10
20PC3A11Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 11
21PC0A8 Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 8
22PC1A9 Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 9
23PG0WR Välismälu kirjutussignaal
24PG1RD Välismälu lugemissignaal
25- - Pole ühendatud
26- - Pole ühendatud

 

Fusebits

Kontrolleri vaikeseaded:

Ühendamine

Kontrollermooduli ühendamisel teiste moodulite ning seadmetega on esimeseks ja viimaseks tegevuseks toite eemaldamine ja ühendamine. Ajal kui plaat on pingestatud, on ohtlik seadmeid ühendada. Mooduleid ja seadmeid tuleb omavahel ühendada ettevaatlikult ja liigset jõudu kasutamata, kuna ribakaabliga võib vale käsitlemise tulemusena kontaktid kergesti kõveraks painutada. Programmaatori ühendamisel veenduge, et kaabel saaks õiget pidi. JTAG-ICE programmaatori puhul on ribakaabel suunatud plaadist eemale (punane triip toitepesa pool).

Kontrollerplaadi ühendamine toite ja programmaatoriga
et/hardware/homelab/controller/atmega128.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0