Mis edasi?

Kui oled jõudnud raamatuga lõpule, on sul päris palju praktilisi oskusi nii programmeerimise kui ka erinevate seadmete kasutamise osas. Kui oled näiteid ja harjutusi kasutanud valikuliselt, ei ole ka midagi katki. Loodetavasti aitasid need leida lahenduse probleemile, millega tegelesid ja andsid juurde natuke ka teoreetilisi teadmisi. Järgmine loogiline samm oleks hakata koostama intelligentseid seadmeid vastavalt siis oma huviks või ka tööstuslikele rakendustele. Õpilastel soovitaks vaadata ringi ja osaleda mõnel robootika võistlusel või konkursil, näiteks Robotex, Baltic Robot Sumo Cup jms. Kindlasti tasuks aga saadud teadmisi ja oskusi rakendada ka oma igapäevaelu lihtsamaks, turvalisemaks ja huvitavamaks muutmiseks. Näiteks võite endale koju, suvilasse või garaaži lihtsa vaevaga ehitada turvarakenduse, mis kontrollib erinevate anduritega toimuvat ja vajadusel käivitab alarmi ning edastab sõnumi omanikule.

Kui jääd hätta, küsi abi. See raamat ei ole lõplik ja areneb edasi elektroonilises versioonis. Raamat on üks osa robootika õppimise kontseptsioonist, mis sisaldab endas lisaks spetsiifilist veebikeskkonda, mis toetab kogu õpet. Peale infomaterjalide leiab veebist ka kauglabori rakenduse, mis võimaldab mikrokontrollerit programmeerida üle interneti. Raamatu elektroonilises versioonis on lisamaterjale ja peatükid ka sellistel teemadel, nagu näiteks lidar, RFID (Radio-frequency identification), masinnägemine (Machine Vision) jt.

Õpetajale: Registreerige ennast kindlasti ka robootikaõppe tugikeskkonnas ning andke administraatorile märku, et olete õpetaja. Siis saate juurdepääsu harjutusülesannete lahendustele ja kordamisküsimuste vastustele ;)

Veebikeskkond asub aadressil
http://www.roboticlab.eu

et/conclusions.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0