Tagasiside

Raamatu: “Mikrokontrollerid ja praktiline robootika” 1. trükk tagasiside

Küsitlus

Kui oled kasutanud või testinud Kodulabori komplekti anna oma arvamus ka meile teada (Küsimustik on hetkel inglise keeles). Küsitlus

Leitud trükivigu I trükk

  • LK 22 Tingimuslause:

Trükitud:

if ((x = 5) && (y = 3))
if (x = 5)
else if (x = 6)

Peab olema:

if ((x == 5) && (y == 3))
if (x == 5)
else if (x == 6)
  • LK 86 Jadaliides

Trükitud: adc_usart_databits

Peab olema: usart_databits adc_

  • LK 89 Taimerid

Trükitud:

timer1_fast_pwm_output_mode

timer1_fast_pwm_output_mode

Peab olema:

timer1_fast_pwm_output_mode

timer3_fast_pwm_output_mode

  • LK 135 Kordamisküsimus 1

Trükitud: 1. Mis on tehete “=“ ja “=“ erinevus? Esitage selle erinevuse tõestuseks kaks näidet.

Peab olema: 1. Mis on tehete “=“ ja “==“ erinevus? Esitage selle erinevuse tõestuseks kaks näidet.

  • LK 213 Algoritmi olekudiagramm

Trükitud: tingimussümbol all paremal

Peab olema: koondumissümbol (join)

Leitud trükivigu II trükk

  • LK 178 SD kaart:

Trükitud:

lcd_gfx_init()
 
new_value1 = pin_get_debounced_value(button1);
new_value2 = pin_get_debounced_value(button2);
new_value3 = pin_get_debounced_value(button3);

Peab olema:

lcd_gfx_init();
 
new_value1 = pin_get_debounced_value(S1);
new_value2 = pin_get_debounced_value(S2);
new_value3 = pin_get_debounced_value(S2);
  • LK 148 Alalisvoolumootor:

Trükitud:

   // ADC väärtust paremale 8 kohta (>>8)

Peab olema:

   // ADC väärtust paremale 3 kohta (>>3)

Trükitud: Mootori ja kiiruse ning väljundmomendi suhe on ideaalsel mootoril lineaarses suhtes,

Peab olema: Kiiruse ning väljundmomendi suhe on ideaalsel mootoril lineaarses suhtes,

Lõigu kordus: Trükitud: H-sillaga saab peale pöörlemissuuna muuta ka mootori pöörlemiskiirust - selleks tuleb…

Peab olema: H-sillaga saab peale pöörlemissuuna muuta ka mootori pöörlemiskiirust. Väiksemate voolude juhtimiseks leiab H-sildu integreeritud komponendina ehk ajurina, suuremate voolude jaoks kasutatakse spetsiaalseid võimsustransistore (Power MOSFET). H-silda koos sinna kuuluva elektroonikaga nimetatakse ka mootorikontrolleriks.

Trükitud: ning puudub vajaduse keerulise digitaal-analoog

Peab olema: ning puudub vajadus keerulise digitaal-analoog

et/feedback.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0