Korduvad küsimused

Robootika Kodulabor II gen.

Kompileerimise ja koodi kontrollerisse laadimise vead

Programmi laadimisel kontrollerisse tekib viga:

execution of ........ .elf failed

Kodulabor III programmi laadimine kontrollerisse

Programmi pealelaadimiseks on kasutatud Run käsku. Kodulaborile programmi pealelaadimine ei käi Run käsuga, vaid menüüst Tools→HomeLab III või lihtsamalat CTRL+F7.
Kontrollida, et kontrollermoodul oleks kindlasti Bootloader reziimis (Sinine LED0 põleb)

Robootika Kodulabor II gen.

MS Windows

Tarkvara paigaldamine

 • Esmakordsel ühendamisel ei toimu draiveri automaatset paigaldust (ekraanil kuvatakse aken)
 • Tarkvara paigaldusprogramm ei käivitu
  • Võib juhtuda, et viirusetõrjeprogramm takistab installi käivitumist. Deaktiveerida installeerimise ajaks viirusetõrjeprogramm.
 • Pärast paigaldust programm ei käivitu
  • Veenduda et programm sai korrektsel paigaldatud. Proovida võib ka arvuti taaskäivitust.

Kompileerimise vead

 • c:/eclipse/winavr/lib/gcc/../../avr/include/homelab/module/motors.h:40: error: expected declaration specifiers or '…' before 'timer2_prescale'

make: *** [main.o] Error 1

 • Vaheta välja veateate aadressil olev mootors.h SVN-is oleva mootors.h failiga, sama tuleb teha libhomelab2561.a
 • Kustuta workspace-ist seadistuse kaust “.metadata”

Linux

 • Hlflash-gui programm ei tuvasta Kodulabori kontrollerplaati (Indikaator punane)
  • Kontrollida, et kasutaja oleks grupi plugdev liige. Käsurealt võib käivitada käsu id, mille väljundis peaks olema lisaks muudele gruppidele ka …,46(plugdev)

Kauglabor

 • ./Robocop annab errorit: Serial port opened … XB Comm error!
  • Lahendus: Mingi XBee ummistab raadiovõrku, kontrolli IR registrit.
et/faq.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0