Autorid ja autoriõigus

Antud lehe sisu ja õppematerjalid on loodud Robootika Kodulabori arenduse käigus ja arendajate poolt. Kõik õigused sellel lehel (roboticlab.eu) leiduvatele materjalidele on kaitstud. Ilma autoriõiguse eelneva kirjaliku loata pole lubatud ühtki selle materjali osa kopeerida ega paljunda ei elektroonsel, mehaanilisel ega muul viisil.

Autoriõigus ©: Autorid ja ITT Group OÜ (Robolabor kirjastus)

Materjali koostamisel osalenud autorid:

Autorid

RAIVO SELL

Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur, tehnikateaduste doktor ja arendusjuht ettevõttes ITT Group. Tegelenud mehhatroonika ja robootika õpetamisega aastast 2001, enne seda töötanud IT juhina ja tarkvarakonsultandina. raivo@robolabor.ee

MIKK LEINI

TTÜ Robotiklubi liige, TTÜ Arvuti- ja süsteemitehnika, magister

Teised autorid

PEETER SALONG - Valguse intensiivsuse andur - KontrollerLab paigaldamine Linux op. süsteemis

SVEN SEILER - AVR-CAN section

ÜLLAR SOON - Algajate ülesannete lahendused

TARMO KOPLE - Linuxi repositoorium ja automaatne paigaldus Ubuntus

RAIN ELLERMAA

HEIKO PIKNER

et/authors.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0