Table of Contents

EEPROM

Vajalikud teadmised: [HW] Kontrollermoodul

Teooria

Atmeli EEPROM mälukiip

EEPROM (inglise keeles Electrically Eraseable Programmable Read Only Memory) on elektriliselt kustutatav mäluseade, mida kasutatakse tavaliselt mingi väiksema hulga andmete salvestamiseks. EEPROM-i eeliseks on andmete säilimine ka pärast kontrolleri toite kadumist. Seetõttu kasutatakse seda tavaliselt erinevate, programmis muudetavate seadete säilitamiseks. Muus osas käitub EEPROM mälu sarnaselt muude mäludega, kus mälubittidest on moodustatud 8-bitised baidid.

EEPROMi mälupesa kasutades on oluline meelde jätta ka see, et mälubaitide eluiga on ca 10 0000 kirjutustsüklit. Seega tuleks jälgida, et EEPROM mällu kirjutatakse vaid minimaalselt oluline andmehulk.

Praktika

AVR mikrokontrollerisse on sisse ehitatud teatud osa EEPROM mälu. Kodulabori III põlvkonna kontrolleris ATxmega128A1U on EEPROM mälumaht 2 KB. EEPROM-iga suhtlemiseks on soovitatav kasutada teeki, mis on AVR GCC-sse juba sisse ehitatud. Teegis on ära defineeritud põhilised funktsioonid EEPROM mälupesaga suhtlemiseks:

 • uint8_t eeprom_read_byte (const uint8_t *addr)
 • uint16_t eeprom_read_word (const uint16_t *addr)
 • void eeprom_read_block (void *pointer_ram, const void *pointer_eeprom, size_t n)
 • void eeprom_write_byte (uint8_t *addr, uint8_t value)
 • void eeprom_write_word (uint16_t *addr, uint16_t value)
 • void eeprom_write_block (const void *pointer_eeprom, void *pointer_ram, size_t n)
 • void eeprom_update_byte (uint8_t *addr, uint8_t value)
 • void eeprom_update_word (uint16_t *addr, uint16_t value)
 • void eeprom_update_block (const void *pointer_ram, void *pointer_eeprom, size_t n)

Lihtne näitekood EEPROM-i andmete salvestamiseks. Loetakse bait aadressilt 46 ning sõna aadressilt 50. Kirjutamiseks kasutatakse update funktsiooni, mis enne kirjutamist loeb EEPROM mälupesa sisu ja korrektse väärtuse olemasolul seda üle ei kirjuta. Nii säästetakse mäluelemente hävimise eest, kuid kirjutamine võtab natuke rohkem aega.

// AVR-i EEPROM mällu baidi ja sõna salvestamise ja sealt lugemise näidisprogramm
#include <avr/eeprom.h> 
 
// Põhiprogramm
int main(void) { 
  uint8_t andmeBait; 
  uint8_t andmeSona; 
 
  // EEPROM-i aadressile 46 numbri 86 kirjutamine
  eeprom_update_byte((uint8_t*)46, 86); 
  // EEPROM-i aadressile 50 numbri 860 kirjutamine
  eeprom_update_word((uint16_t*)50, 860); 
 
  // EEPROM-i aadressilt 46 baidi lugemine (peaks olema 86)
  andmeBait = eeprom_read_byte((uint8_t*)46); 
  // EEPROM-i aadressilt 50 sõna lugemine (peaks olema 860)
  andmeSona = eeprom_read_word((uint16_t*)50); 
}

Selleks, et liigutada korraga rohkem andmeid, tuleks kasutada bloki lugemist/kirjutamist. Selleks tuleb eelnevalt defineerida andmeblokk muutujamälus:

// AVR-i EEPROM mällu andmebloki salvestamise ja sealt lugemise näidisprogramm
#include <avr/eeprom.h> 
 
// Põhiprogramm
int main(void) { 
  uint8_t andmeJada1[10] = "TestLause."; 
  uint8_t andmeJada2[10];
 
  // Esimene parameeter on pointer EEPROM mälu andmeblokile,
  // teine parameeter on pointer muutujamälu andmeblokile
  // kolmas parameeter on andmeJada pikkus
  eeprom_update_block((const void*)&andmeJada1, (void*)12, 10);
 
  // Esimene parameeter on pointer muutujamälu andmeblokile,
  // teine parameeter on pointer EEPROM-i mälu andmeblokile
  // kolmas parameeter on andmeJada pikkus
  eeprom_read_block((void*)&andmeJada2, (const void*)12, 10);
}

Alati ei ole aga otstarbekas pidada meeles täpseid EEPROM-i mäluaadresse. Selleks on defineeritud selline muutuja atribuut nagu EEMEM. Selle kasutamine vabastab kasutajat aadresside haldamisest ning laseb seda teha kompilaatoril. Meeles tuleb aga pidada, et andmeid tuleb EEPROM-is liigutada siiski teegikäskudega.

// AVR-i EEPROM EEMEM kasutamise näidisprogramm
#include <avr/eeprom.h> 
 
uint8_t EEMEM NonVolatileChar; 
uint16_t EEMEM NonVolatileInt; 
uint8_t EEMEM NonVolatileString[10]; 
 
// Põhiprogramm
int main(void) { 
  uint8_t SRAMchar; 
  uint16_t SRAMint; 
  uint8_t SRAMstring[10];  
 
  SRAMchar = eeprom_read_byte(&NonVolatileChar); 
  SRAMint = eeprom_read_word(&NonVolatileInt); 
  eeprom_read_block((void*)&SRAMstring, (const void*)&NonVolatileString, 10); 
}
et/examples/storage/eeprom.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0