Pingejagur

Pingejagur on elektriahel, mille väljundpinge moodustab osa sisendpingest. Väljundpinge suurus sõltub elektriahela moodustavate takistite takistuse suhtest. Kõrvaloleval skeemil on toodud kahe takistiga pingejaguri elektriskeem. Skeemi väljundpinge on arvutatav järgmise valemiga:

Pingejaguri elektriskeem

U2 = U1 ⋅ (R2 / (R1 + R2)) kus:

  • U1 on sisendpinge
  • U2 on väljundpinge
  • R1 ja R2 on takistid

Valem tuleneb Ohmi seadusest, mille järgi:

I = U1 / (R1 + R2) ning: U2 = I ⋅ R2

Pingejagurit kasutatakse tihti takistuslike andurite ühendamisel, kus üks takistitest asendatakse takistusliku anduriga (näiteks termistor).

et/electronics/voltage_divider.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0