Ohmi seadus

Voolujuhi takistus, rakendatud pinge ja läbiv voolutugevus

Ohmi seadust kasutatakse elektrijuhile rakendatud pinge ja juhti läbiva voolutugevuse vahelise sõltuvuse iseloomustamiseks. Iseloomustav tegur on juhi takistus ehk juhi omadus elektrilaengute liikumist takistada. Ohmi seaduse sõnastas Georg Simon Ohm järgmiselt: voolutugevus juhis on võrdeline juhi otstele rakendatud pingega ja pöördvõrdeline juhi takistusega. Valemi kirjapilt:

I = U / R kus:

  • I on voolutugevus (Amp)
  • U on pinge (Volt)
  • R on takistus (Ohm)

Ohmi seadusest on tuletatud mitmeid teisi valemeid, mida elektroonikas igapäevaselt kasutatakse.

et/electronics/ohms_law.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0