LED-i takisti arvutamine

Kui LED-i (valgusdioodi) on vaja toita kõrgema pingega, kui on selle päripinge, ja väiksema vooluga, kui toiteallikas välja annab, tuleb LED-iga järjestikku lisada takisti. Takisti piirab voolu ja tekitab vajaliku pingelangu. Õige takisti väärtuse leidmiseks saab kasutada Ohmi seadust:

LED järjestikku takistiga

R = Ur / If = (Uin - Uf) / If kus:

  • R on takisti takistus.
  • Ur on pingelang takistil.
  • Uin on toitepinge.
  • Uf on LED-i päripinge.
  • If on LED-i voolutugevus.

Kuna takisti valimisel tuleb lähtuda selle soojuse eraldamise võimest, siis tuleb leida ka nõutav elektriline võimsus takistil:

Pr = Ur ⋅ If = (Uin - Uf) ⋅ If

Kokkuvõtvalt saab öelda, et LED-i voolu piirav takisti peab olema vähemalt sama suure takistusega, kui R ja vähemalt sama suure võimsusega, kui Pr.

Arvutusnäide:

LED ühendatakse 12 V pingega. Valitud LED-i päripinge on 3 V ja pärivool 20 mA

If = 20 mA = 0,02 A

R = (12 - 3) / 0,02 = 450 Ω

Pr = (12 - 3) ⋅ 0,02 = 0,18 W

Lähim standardne takistus on 470 Ω ja võimsus 1/4 W, nii et sellise takisti valimegi.

et/electronics/led_resistor.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0