Koodi kopeerimine

Juhend, kuidas saada dokumentatsiooni värvitud C koodi. Algkood kopeeritakse IDE-st (AVR Studio, Eclipse) vaheprogrammi (Programmer's notepad - PN), mis võimaldab koodi kopeerida RTF vormingus tekstitöötluse programmi.

Kui kood on valmis dokumentatsiooni lisamiseks, avada Programmer's Notepad (PN) programm, mis tuleb kaasa WinAVR kompilaatoriga ja on üldjuhul kataloogis (C:\WinAVR\pn\)

Kopeerida IDE-st (AVR Studio) kogu tekst puhvrisse ja asetada see PN uude aknasse. Kiirklahvidena: IDE-s: CTRL+A ja CTRL+C ning siis PN-s: CTRL+V

Esialgu on kogu tekst must. Seejärel salvestada tekst suvalise failina, kuid kindlasti .c laiendiga, misjärel peaks PN koodi vastavalt C keele süntaksile ära värvima.

Kui kood on värvitud tuleb kogu kood uuesti ära märkida (CTRL+A) ja seejärel valida Edit menüüst Copy as RTF (CTRL+ALT+C). Nüüd on puhvrisse kopeeritud juba värvitud kood.

Avada dokumentatsiooni koostamise programm (MS Word, OpenOffice, Google Docs, ….) ja valida Paste (CTRL+V)

Märkused

  • Pildi suuremaks vaatamiseks klõpsake sellel kaks korda (mitte topeltklõps).
  • OpenOffice/LibreOffice kasutajad võivad kasutada ka mõnda sobivat laiendust nt. COOoder.
et/projects/codecoloring.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0