Juhtmevaba programmeerimine

Kauglabori programmeerimise lahenduse tehniline kirjeldus ja kasutusjuhend.

Kiirjuhend

Robotil

 • Laadida Wireless_bootloader HapyJTAG2 programmiga
 • Kontrollida FuseBit-s Boot vector enabled (hlinit keerab selle maha)
 • Fusebits: 90 F7
 • Kontrollida XBee konfiguratsiooni

Kauglabori serveris Koodi laadimine:

./robocop -r [roboti number] -f [hex faili nimi]
./robocop -r 3 -f atmega2561_demo.hex 

Reseti tegemine

./robocop -r [roboti number] -R
./robocop -r 3 -R

ADC sisendite lugemine:

./robocop -r [roboti number] -a -i [intervall sek] -n [lugemite arv]
./robocop -r 2 -a -i 1 -n 10

VeebiserverisDetailne juhend

RoboCop on Linuxi keskkonnas töötav kauglabori robotite haldamise kliendiprogramm, mis kasutab vajadusel RoboLoader-it ja RoboCharger-it. RoboLoader sisaldab bootloaderit ja Robocharger laadimisprogrammi.Mõned RoboCop programmi võimalused

 • Uue programmi laadimine robotile
 • XBee viikude seadistamine
 • ADC andmete lugemine konsoolis ja andmete salvestamine kasutaja arvuti kõvakettale .txt formaadis
 • Roboti raadiomoodulu konfiguratsiooni kontrollimine (juhtmevaba)
 • Roboti raadiomooduli konfigureerimine (juhtmevaba)
 • Roboti oleku jälgimine, laadima saatmine
 • Kauglabori veebikeskkonnas robotit puudutava info uuendamine


RoboLoader ehk juhtmevaba bootloader

 • Arvestab raadiosidest tulenevate võimalike probleemidega
 • Saadab andmeid blokkide kaupa
 • Kontrollib laetud andmeblokkide õigsust kontrollsummaga
 • Vea korral kasutab andmebloki kordussaatmist
 • Omab mõistlikke ooteaegu


RoboCharger ehk juhtmevaba laadimisprogramm

 • Sisaldab loogikat laadimisjaama otsimiseks
 • Tuvastab laadimise alguse
 • Tuvastab laadimise lõpu
 • Vabastab laadimisjaama

Robocopi oleku kontroll

 • Pärib baasist robotite loetelu, olekud, seadistused …
 • Kontrollib iga roboti aku pinget, temperatuuri
 • Vajadusel muudab roboti olekut (DIO4) active → charge
 • Saadab roboti laadima, laeb robotisse RoboCharger programmi
 • Muudab roboti olekut Kauglabori veebikeskkonnas
 • Salvestab (ADC) parameetrid, analüüsi (graafikute) tarbeks.

RoboCharger

 • Otsib / sõidab laadimisjaama
 • Tuvastab laadimise alguse *
 • Peab arvet aja üle (igaks juhuks, kui laadimine ei lõpe)
 • Kontrollib akude temperatuuri (seda teeb ka RoboCop)
 • Tuvastab laadimise lõpu, vabastab laadimisjaama
 • Muudab roboti oleku charge → active

RoboCopi kasutamine

Usage: robocop [options]

General options:

 1. r remote 16 bit address
 2. f <hexfile.hex> flash robot
 3. R reset robot
 4. m maintenance (check batteries)

GPIO options

 1. g gpio num
 2. v gpio value (0|1)

ADC options

 • -a read adc0 value
 • -n <number> read number of samples
 • -i <seconds> interval between samples
 • -A all ADC's

Diagnostics options

 1. c check remote XBee configuration
 2. F fix remote XBee configuration
 3. m test MySQL connectivity

Koodi laadimine

-r3 = roboti 16 bitiine aadress

./robocop -r [roboti number] -f [hex faili nimi]
./robocop -r 3 -f atmega2561_demo.hex 


ADC kasutamine

Aku pinge pärimine

./robocop -r [roboti number] -a
./robocop -r 3 -f -a 


Aku pinge nomitoorimine

./robocop -r [roboti number] -a -n [näitude arv] -i [intervall (1/10 s)]
./robocop -r 3 -a -n 100 -i 1

Konsooli edastatakse 100 korda iga 0,1 sekundi järel aku pinge.


ADC kõikide kanalite näidud

./robocop -r [roboti number] -a -n [näitude arv] -i [intervall (1/10 s)] -A
./robocop -r 3 -a -n 100 -i 1 -A


Muud toimingud

XBee seadistuse kontroll

./robocop -r [roboti number] -c
./robocop -r 3 -c


XBee seadistuste parandamine

./robocop -r [roboti number] -F
./robocop -r 3 -F


Robotile reseti tegemine

./robocop -r [roboti number] -R
./robocop -r 3 -R


GIPO viikude seadistamine

./robocop -r [roboti number] -g [viigu number] -v [1|0]
./robocop -r 3 -g 4 -v 1

g4 tähendab XBee viiku DIO4 ja v 1 tähendab et see viik määrati kõrgeks

Locking Mitme RoboCop programmi korraga kasutamine ei ole probleem. Oodatakse viisakalt järjekorras, kuni võtk vabaneb või aeg otsa saab.

Probleemid-Lahendused


Ei saa juhtmevabalt programmeerida

 • Lae bootloader kontrollerile uuesti
 • Kontrolli et fusebit oleks 0x90 0xF7
et/distancelab/wirelessprogram.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0