ToDo

Wiki vormindamine

 1. Kõik spetsiifilised terminid ühtlustada
  • õige: Kontrollermoodul, Kombomoodul, Kasutajaliidese moodul. vale: Kontrollerplaat, kontrollerplaat, Kasutajaliideseplaat, Kombo plaat, Kombo moodul, Kontroller, jms.
  • õige: Robootika Kodulabor, Kodulabor. vale: kodulabor, robootika kodulabor
  • õige: XMEGA, AVR XMEGA, ATxmega. vale: xmega, Xmega, ATXmega
  • õige: ATmega, ATmega128. vale: Atmega
 2. Kokku-lahku kirjutamine
  • õige: analoog-digitaalmuundur
 3. Kõik näitekoodide kommentaarid viia ühtsele stiilile
  • õige: 1 realine programmi kirjeldus alguses, 1 realine main programmi algus,
  • kommentaarid suure algustähega ja ilma punktita lõpus, jätkukommentaar võib ka väikese tähega olla.
  • kommentaar võib olla eelmisel real või ka koodi järel, sõltuvalt kuidas on vaja ruumi kokku hoida.
  • kommentaar on umbisikuline (-mine tegusõnadega).
  • kommentaari märkide ja kommentaari teksti vahel on 1 tühik
 4. Inglise keelse terminile viitamine - õige: (inglise keeles termin kaldkirjas)
 5. Programmi kommentaar lõpeb alati terminiga 'näidisprogramm'
 6. % märgi ja kraadimärgi kasutamine õige: 5 %, 60 °C, 60° vale: 5%, 60°C, 60 °
 7. Lühendite käänamine: õige: LED-i, vale: LEDi, LED'i
 8. Internet alati suure tähega?

Wiki sisu

 1. Kordamisküsimuste vastused lõpetada
 2. ARM-CAN kontroller eesti keel lisada

Wiki keskkond

+ Kommenteerimise plugin, "/* */" kasutamine
+ Fikseerida lehe minimaalne laius (banneri laiusena)
+ Pealkirjadelt eemaldada allajoonitus
+ Linkidelt eemaldada maakera ikoon
+ Teha korda CL plugin

Raamatu genereerimine

 1. Lisada PB õigete kohtade peale
 2. Pikad tabelid poolitada
 3. Leiutada moodus tekstiosa peitmiseks raamatu teemale
+ Koodi värvimine punktiga käsus halb USARTD0.CTRLB
+ Vead stiilis "warning: no glyphs for character..". Põhjuseks olid Wiki tekstides olevad valed märgid.
+ Teha korda piltide skaleerimine 500 px ja suuremad. Imagebox plugina asendasin vanast wikist päritolevaga.
+ Kuskil oli tekst üksteiseotsas. Kadus eelmise punkti tegevusega.
+ Raamatu genereerimise CSS failid üle kontrollida. css_all.css muutsin ainult vajalikud path-id õigeks. 
+ Topeltvõrdused igalt poolt puudu.
+ Loetelu (numbrid) punktide värv muuta mustaks.
+ Sisukorrale lisada üks pealkirja tase (nagu vanas raamatus)
+ Sisukorra eest paragrahvi number 0.0.1 eemaldatud.

Normaalne võimsustarve Kodulabor v3 ja vanemad

 1. ATmega kontrollerplaat
 • 0,1 A
 1. Digital i/o board
 • 0,42 A (LED, 7-seg, LCD)
 • LCD (väga väike voolutarve)
 1. Sensor board
 • 0,12 A
 1. Motors board
 • 0,23 A DC motor
 • 0,3 A DC & Servo motor
 • 0,4 Bipolar stepper
 • 0,7 Bipolar stepper low motion
 • 1,0 A Digital i/o & Stepper low motion

Uued näited

Prioriteetide järjekorras:

 1. Mikrofoni Praktiline näide
 2. Ethernet
 3. RFID

Raamat II trükk

 • Terminoloogia kontroll (ka suur ja väiketähtede kasutamine)
 • Näitekoodide stiili kontroll (kommentaarid: suur-väiketähed, punktid)
 • Tekstis viidatud peatükkide numeratsioon - kas klapib
 • Praktiliste näidete alguses olevad ristviited
 • 7. ptk II taseme avaleht paremal/vasakul?

Muudatused serveri failides

Bookgenerator loodud, et teha automaatselt dokuwiki lehtedest pdf e-book

Page break plugin

/homelab/lib/plugins/pagebreak/syntax.php connectTo funktsiooni lisatud

<pagebreak>

pattern kontrollimine render funktsiooni muudetud, mis html element lisatakse kui leitakse

<pagebreak> või <pagebreak>

. Ei tohi olla <br> Kood muudetud:

<div style=\"page-break-after:always;\">&nbsp;</div>
et/todo.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0