2014 Tark õpiruum 2050

Robolabor.ee koostöös MTÜ Robootikaga ja HITSA-ga korraldab Progrtiigri CodeWeek raames 2014 gümnaasiumite ja huvikoolide robootikaalase teaduskonkursi - Tark õpiruum.

Tark õpiruum on tuleviku füüsiline ja infotehnoloogiline õpikeskkond, kus paljud tegevused on automatiseeritud ja keskkonna parameetreid jälgivad mitmesugused andurid. Lisaks automatiseeritusele on targa õpiruumi üheks oluliseks funktsiooniks turvalisus, seda nii süsteemide ohutuse, kui ka väliste sissetungijate osas. Tähtis on targa õpiruumi juhtimise ja konfigureerimise kasutusmugavus ja erinevate sidekanalite (mobiilne, kaugjuurdepääs) olemasolu. Konkursi ülesandeks on luua targa õpiruumi näidisrakendus, kasutades Robootika Kodulabori platvormi.

Ülesanne ja reeglid

Baassüsteemina kasutatkase Robootika Kodulabori kontrollerplatvormi.

Süsteem võib sisaldada järgmist funktsionaalsust:

 • Mõõdab ruumi erinevaid keskkonna parameetreid, nn. temperatuur, õhuniiskus, valgusintensiivsus, jms.
 • Kontrollib uste lukustamist, ventilatsiooni, …
 • Sisaldab turvarakendust (liikumisandurid ja häire andmine)
 • Omab mugavat kasutajaliidest. Soovitavalt kolmel tasemel:
  • Lokaalne (Kasutajaliidese plaat)
  • Mobiilne (Bluetooth mobiiliga ühendus)
  • Kaughaldus (Interneti kaudu)

Konkursi raames peavad meeskonnad looma targa õpiruumi lahenduse, mille ülesehitus ja funktsionaalsus on meeskonna enda otsustada. Süsteem peaks sisaldama eelpool kirjeldatud funktsionaalsust, aga ei pea piirduma selle loeteluga. Oluline on loovus ja terviklahendus.

Õpilasmeeskondadel tuleb välja mõelda:

 • Süsteemi struktuur ja funktsionaalsus
 • Demolahenduse konstruktsioon

Abimaterjalid

 • “Mehhatroonika ja robootika õpisituatsioonid” peatükk 6 “Tark kasvuhoone”

Võistlus

Hindamise kriteeriumid

 • Funktsionaalsus
 • Innovatiivsus
 • Töökindlus
 • Kasutusmugavus

Korraldus

 • Meeskond 3-6 õpilast
 • Juhendajatele tugi
 • Auhinnad ja publik
 • Osalejatele tunnistused

Toetajad

 • Robolabor.ee
 • HITSA

Tulemused

Galerii

Meedia

Kontakt

Raivo Sell
Rain Ellermaa

konkurss@robolabor.ee

~~DISCUSSION~~

et/competition/smarthouse.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0