2010 Patareide sorteerija

Tallinna Tehnikaülikool on Tiigrihüppe sihtasutuse toel viinud läbi õpetajate koolitusi aastal 2008-2009. Selle tulemusena on koolitatud enam kui 40 õpetajat 20-st koolist. Osad koolid on oma uusi oskusi suutnud juba ka rakendada uue aine - Robootika käivitamiseks, kas valikainena või siis huviringina. “Teaduse populariseerimise” programmi toel algatas TTÜ 2009 aastal konkursiidee, mis on suunatud gümnaasiumi õpilastele, ja mille eesmärk on tõsta õppurite motivatsiooni ning viia kokku aktiivsemad koolid: õpetajad ja õpilased. Käesolevaks hetkeks on kuulutatud välja intelligentse seadme konkurss, kuhu on registreerunud 8 võistkonda seitsmest koolist:

 1. Kursssaare Gümnaasium
 2. Rapla Vesiroosi Gümnaasium
 3. Tallinna Tehnikagümnaasium
 4. Tartu Kivilinna Gümnaasium - 2 meeskonda
 5. Võrumaa Kutsehariduskeskus
 6. Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasium
 7. Viljandi C.R. Jakobsoni nim. Gümnaasium

Lahendatavaks probleemiks sai seekord valitud mitte tüüpiliselt liikuv robot, mis peab mingit ülesannet lahendama, vaid hoopis reaalse elu probleemi lahendav seade. Koos õpetajatega teostatud ajurünnaku tulemusena valisime projektiks nn. Patareide sorteerija. Tegemist on intelligentse seadmega, mille õpilased peavad ise ca kolme kuu jooksul valmis ehitama. Seadme juhtimiseks kasutatakse koolides olevat Robootika Kodulaborit, mille rakendamiseks on õpetajad läbinud koolituse.

Konkurssi raames loodud seadmete esitlus on planeeritud viia läbi ühes osalevas koolis 29.04 pärastlõunal.

Esitlusele on kutsustud ka Tiigrihüppe SA esinadaja ning teiste koolide õpilased ja õpetajad, kes on huvitatud Robootika rakendamisest oma koolis.

Konkursi korralduse sisuline vastutaja: Raivo Sell (6203201, raivo.sell@ttu.ee)

Järgnevalt projekti detaine kirjeldus:

Ehitatav seade

Poodides, kasutatud patareide tagastuskastidesse toodud patareide sorteerija.

Ülesanne

Süsteem peab koormusega testima AA ja AAA tüüpi patareisid. Vastavalt tema täituvusele jagama need täis ja tühjadeks: Täis → 80-100% Tühi → vähem kui 80%

Kitsendused

Peab sobima standard tagastuskastiga, seade paigaldatakse kastile peale. Baas-süsteemiks Robootika Kodulabor.

Lihtsustused

Kasutaja paneb patareid ükshaaval etteantud avasse. Süsteem peab toimima ainult 1,5 V AA ja AAA tüüpi patareidega.

Süsteemi osad

Koormuse mõõtesüsteem, visuaalne tagasiside (LCD, numbernäidik, …), mehaaniline sorteerija.

Loovus

Lahenduse huvitavaks ja kavalavamaks muutmine: nt. visuaalsed kellad/viled, täis patareide kasutajale tagasi pakkumine, …

 • Meeskond 3-6 õpilast
 • Õpilaste osaline juhendamine ja õpetajatugi
 • Etteantud tööplaan
 • Ideelahenduste esitlus, mitte võistlus!
 • Auhinnad ja publik
 • Õpilastele praktiline tund koos robotiklubide külastamisega
 • Lahenduse demonstreerimine (esitlus ja demo)

Toetajad

Üritus

Gümnaasiumide vaheline konkurss - Intelligentne mehhatroonikasüsteem (Patareide sorteerija) toimub 29.04.2010 kell 14:00 Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumis (Suur-Kloostri 16) ruum: 206 http://www.gag.ee/index.php?categoryid=9

Konkursi korraldajaks on Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasium.

Ürituse kava:

 • 13:30 Registreerumine
 • 14:00 Tervitus, Ülevaade konkursist
 • 14:30 Konkursi läbiviimine
  • Võistkonnad teevad lühiettekande, mis sisaldab ca 5 slaidi:
  • Võistkonna tutvustus
  • Tehniline lahendus
  • Probleemid
  • Mida osalemine võistkonnale andis
  • Järeldused / Soovitused järgmistele osalejatele

Võistkond demonstreerib oma lahendust 5-10 min jooksul.

 • 15:45 Tulemuste väljakuulutamine, Autasustamine
 • 16:00 Ülevaade uutest arengutest gümnaasiumite robootikas
 • 16:30 Toetused koolidele riistvara hankimiseks ja õpetajakoolituseks
 • 17:00 Lõpetamine

Tulemused

 • Võru kutsehariduskeskus 73 pt

 • Tartu Kivilinna Gümnaasium 76 pt

 • Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasium 64 pt

Aruanne

 • Kursssaare Gümnaasium 85 pt

Galerii

Videod

 • Võru Kutsehariduskeskus Video
 • Tartu Kivilinna Gümnaasium Video
 • Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasium Video
 • Kursssaare Gümnaasium Video

Koodi baas õpetajatele

#include <homelab/adc.h>
#include <homelab/delay.h>
#include <homelab/module/sensors.h>
#include <homelab/module/motors.h>
 
int main(void)
{
	signed short dist = 0;
 
	// Käivita servomootorid
	servomotor_init(0);
	// Käivita analoogsisendid
	adc_init(ADC_REF_AVCC, ADC_PRESCALE_8);
 
	// Määra servode algpositsioon
	while(true)
	{
		// IR anduri väärtus
		dist = adc_get_average_value(0, 10);
 
		if(dist <= 20)
		{
			servomotor_position(0, -100);
		}
		else
		{
			servomotor_position(0, 100);
		}
 
		sw_delay_ms(1000);
	}
}
et/competition/batterysort.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0