Digitaal-analoogmuundur

Digitaal-analoogmuundur (inglise keeles digital to analog converter, lühend DAC) muundab digitaalsignaali analoogpingeks. AVR xmega DAC väljundpinge saab jääda vahemikku 0-võrdluspinge. DAC-i digitaalsisendi resolutsioon on 12-bitine ning töökiirus on kuni 1 miljon muundust sekundis (MSPS) kanali kohta.

Sisendpinget saab sarnaselt ADC muundurile sisestada nii 12-bitisena kui 8-bitisena. ATxmega128A1U kontrolleril on 2 DAC moodulit, mõlemal 2 kanalit, mis teeb kokku 4 DAC väljundit. Võrdluspingeks saab kasutada toitepinget AVcc, 1,00 V sisemist pinget, AREFA või AREFB analoog muunduri võrdluspinge sisendist.

Näide

Näites on toodud DACA ühe kanali seadistamine ja väärtuse seadmine. DACA CH0 on ühendatud ATxmega128A1U kontrolleril viiguga PA2.

// Käivita DACA ning DACA kanal CH0
DACA.CTRLA = (DAC_CH0EN_bm|DAC_ENABLE_bm);
// Seadista DACA ühe kanali CH0 režiimi 
DACA.CTRLB = (DAC_CHSEL_SINGLE_gc);
// Seadista DACA referents pingeks toitepinge AVcc
DACA.CTRLC = (DAC_REFSEL_AVCC_gc);
 
// Oota, kuni viimane konverteerimine on lõppenud
while((DACA.STATUS & DAC_CH0DRE_bm) == 0);
// Seadista DACA CH0 viigu pingeks ~2V
DACA.CH0DATA = 2000;
et/avr/dac.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0