Harjutusülesanded

Eesmärgiks on koostada programm, mis täidab kirjeldatud ülesannet.

Soojendusülesanne

 • Saadetakse välisesse seadmesse UART või USB liidese kaudu kord sekundis järjest suurenevat numbrit. Number peab olema teksti kujul ja lõppema reavahetusmärgiga (\n).

Algajale

 1. Kasutades UART moodulit ühendatakse 2 Kodulabori kontrollerit. Vajutades nupule saadab kontroller nupu numbri. Numbri saabumisel muudetakse vastava LED-i olekut. '1' → roheline, '2' → kollane, '3' → punane. Ülesanne vajab kahte Kontrollermoodulit ja Kombomoodulit, kuid tarkvara võib olla mõlemas kontrolleris identne. Jälgida, et kontrolleri väljund (Tx) oleks ühendatud teise kontrolleri sisendisse (Rx).
 2. Kasutades RTC kellamoodulit vilgutatakse LED-e vastavalt ajale. Roheline LED vilgub sekundite taktis, kollane LED minutite taktis ja punane LED tundide taktis.
 3. Kasutades Bluetooth moodulit ja mobiilirakendust kuvatakse Kodulaboriga mõõdetud temperatuur graafikuna mobiiltelefoni või tahvelarvuti ekraanil.
 4. Kasutades USB virtuaalse jadaliidese võimekust (CDC) ja Kasutajaliidese moodulit kuvatakse arvuti terminaliaknasse temperatuur ja valguse intensiivsus.
 5. Kasutades Ethernet moodulit luuakse veebileht, mis kuvab temperatuuri.

Edasijõudnule

 1. Koostatakse “teletype”-seade, mis võimaldab kahe kontrolleri vahel UART liidese kaudu vahetada tekstisõnumeid. Sõnumite kuvamiseks kasutada LCD ekraani, mille esimesel real on näha oma sisestatavat sõnumit, teisel real viimane vastuvõetud sõnum. Sõnumi sisestamiseks võib kasutada potentsiomeetrit ja/või nuppe.
 2. Kasutades RTC kellamoodulit ja selle alarmi funktsiooni luuakse seadistatav alarmkell. Alarmi aega peab olema võimalik muuta kasutades Kasutajaliidese mooduli nuppe. LCD ekraanil kuvatakse nii praegune, kui ka alarmi aeg.
 3. Kahe Kontrollermooduli vaheline Bluetooth suhtlus. Nupule vajutades saadab kontroller nupu numbri. Numbri saabumisel muudetakse vastava LED-i olekut. '1' → roheline, '2' → kollane, '3' → punane. Ülesanne vajab kahte Kontrollermoodulit ja Kombomoodulit, kuid tarkvara võib olla mõlemas kontrolleris identne. Jälgida, et kontrolleri väljund (Tx) oleks ühendatud teise kontrolleri sisendisse (Rx).
 4. Kasutades USB virtuaalset jadaliidese võimekust (CDC) luuakse programm, mis võimaldab kasutades lihtsaid käske (nt “temp”, “ldr”) küsida Kodulabori Kasutajaliidese mooduli andurite olekuid. Küsitud anduri lugem kuvatakse LCD ekraanil ja arvuti terminaliaknas.
 5. Kasutades Ethernet moodulit luuakse veebileht, mis kuvab temperatuuri ja valguse intensiivsust ning võimaldab lülitada erinevat värvi LED-e.

 

Kordamisküsimused

 1. Kirjeldage UART kaadrit.
 2. Mis asi on boodikiirus?
 3. Mis vahe on täis- ja poolduplekssidel?
 4. Leidke vähemalt 5 erinevat andurit, mis kasutavad jadaliidest.
 5. Mis vahe on UART ja USART liidestel? Kumb on kiirem?
 6. Kuidas töötab SPI liides?
 7. Nimetage liideseid, mis võimaldavad ühele siinile ühendada vähemalt 100 seadet.
 8. Loetlege erinevaid võrgu topoloogiaid ja selgitage nende erinevusi.
 9. Kui palju aega kulub 1 MiB edastamiseks boodikiirusel 9600 bps, kui andmebitte on 8, stoppbitte 1 ja paarsuse kontroll puudub?
 10. Kuidas eristatakse erinevaid seadmeid TWI/I2C siinil?
et/exercises/communication.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0